Tilgjengelighetserklæring for fagskolen-viken.no

 • fagskolen-viken.no
 • AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 930 580 783
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på fagskolen-viken.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes bilder/illustrasjoner som ikke er forklart med tekst

Synshemmede får ikke tilgang til informasjon i enkelte bilder/illustrasjoner. 

Vi vil oppdatere og utbedre feilene og innarbeide gode rutiner og retningslinjer for alle som publiserer.

 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Kartet er ikke omfattet av reglene. 

Innhold som bryter kravet

Vi har videoer uten tekst i dag. Hørselshemmede får derfor ikke tilgang til innholdet som kun er lyd.

Her vil vi tekste og produsere nytt innhold innen 2024.

Tilgjengelige alternativ

Filmene er i tillegg til forklarende tekster.

Innhold som bryter kravet

Det finnes en del elementer som ikke er kodet godt nok. Vi vil utbedre dette. 

Skjermleserbrukere kan få problemer med å få opplest tabellen korrekt ved bruk av en liten skjerm, som for eksempel mobil. 

Vi har enkelte tomme overskriftskoder og tomme elementer. Vi jobber med og få rettet dette så fort som mulig.

Innhold som bryter kravet

Leverandør arbeider med dette.

Innhold som bryter kravet

Det er lange titler på studier i studieveilederen. Dette vil løses samtidig som kravet til 1.3.1 som hensiktsmessig nivåer på overskrifter. Forutsatt at de får rett kode. 

Synshemmede får ikke anledning til å forstørre skriften uten av informasjon blir borte.

Leverandør jobber med denne saken. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Her er det noen utfordringer med innhold som er kopiert over med attributten tabindex -1. Vi skal legge inn nye lenker manuelt.

De tekniske oppgavene som omfattes av dette kravet blir sett på av leverandør.

De som har nedsatt motorikk, syn eller generelt er avhengig av å måtte bruke tastatur får ikke navigert med dette.

Innhold som bryter kravet

Vi har et kart som ikke tilfredstiller kravene.

Disse feilene gjør det vanskelig/ikke mulig å navigere i løsningen for brukere som benytter tastatur. 

Dette vil bli utbedret av leverandør.

Innhold som bryter kravet

Kartet på forsiden dekker ikke kravet da innholdet er satt i en iframe som er hentet fra google. 

Det blir ingen naturlig fokusrekkefølge for personer som er avhengig å navigere med tastatur.

Vi kan tilfredstille kravet ved å fjerne kartet, men vurderer nye løsninger som tilfredstiller.

Innhold som bryter kravet

Vi tilfredstiller ikke kravet da vi har sider hvor vi ikke benytter oss av full beskrivende tekst på lenker.

Dårlige lenketekster gjør det vanskeligere for brukerne å forstå hvor lenken fører. 

Leverandør vil legge inn beskrivende tekst i alle lenker de har lagt inn, f.eks logo i footer til de andre fagskolene.

Vi må se på alle lenker og endre tekst slik at alle lenker tilfredstille kravet.

Innhold som bryter kravet

Feil formatert tekst (feil stil).

Mange brukere, både med og uten hjelpemidler, bruker mellomtitler for å skumlese innholdet. De vil på grunn av dette få problemer med å navigere enkelt på nettsidene. Personer som bruker skjermelsere og brukere med nedsatt syn som bare kan se noen få ord om gangen vil også få problemer med å navigere enkelt på grunn av dette.

Innhold som bryter kravet

Fasetter i studieveileder mottar ikke fokus.

Det gjør det vanskeligere å navigere ved bruk av tastatur. 

Leverandør retter opp dette.

 

Innhold som bryter kravet

I kravet skal man kunne betjene slik funksjonalitet med kun ett kontaktpunkt, Kartet i iframen krever at man bruker to fingre for å flytte kartet. 

De med dårlig motorikk vil ha problemer med å benytte seg av denne funksjonaliteten. 

 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har engelske elementer og sider som mangler språkkode. Vi vurderer om nettstedet i sin helhet skal ha engelsk som språk som kan velges av brukeren eller om det er andre tekniske løsninger hvor vi kan benytte engelsk språkkode. Dette må vi se nærmere på med leverandør

Dette får en konsekvens for de som benytter seg av skjermleser eller tekst-til-tale-teknologi da de ikke får tilgang til dette innholdet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er oppdaget tilfeller hvor kodene er strukturert feil, eller burde vært strukturert annerledes.

Vi kan ikke se at dette vil få konsekvenser for andre brukergrupper enn de som arbeider med utvikling av sidene. 

Leverandør ser på løsninger for å rette opp i dette for å øke brukervennligheten til denne brukergruppen.

Innhold som bryter kravet

Det benyttes feil roller på elementer. Lenker har  rolle som button, nedtrekksmenyer har ingen beskrivende rolle. selvom de er stilsatt som en knapp. 

Dette påvirker brukere som benytter seg av skjermlesere.

Leverandør skal se på dette men sier samtidig at dette er noe som er tidkrevende å rette og ber om at det settes frist om retting innen 2024.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .