Tilgjengelighetserklæring for hortenbibliotek.no

 • hortenbibliotek.no
 • HORTEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 951 284
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HORTEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på hortenbibliotek.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Ingen løsning for konkret overstyring av tekstavstand på nettstedet, utenom generell forstørring og valg av lesbar font. Dette kan eventuelt gjøre det vanskeligere for synshemmede å lese all tekst, men bør likevel ofte være dekt med de valg som finnes.

Innhold som bryter kravet

Menyen dukker opp ved tastaturfokus, og det finnes ikke en mekanisme for å avvise, eller lukke, det ekstra innholdet uten å flytte musepekeren eller tastaturfokuset. Dette kan gjøre navigasjon og kontroll over innhold vanskeligere for:

 • personer med nedsatt syn som bruker skjermforstørrer
 • personer med nedsatt kognisjon
 • personer med nedsatt håndfunksjon

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Nettsideløsningen er ikke kodet tilfredsstillende i forholdet til dette kravet. Det vil gå utover bruken av nettstedet for personer som bruker stemmestyring, som personer med nedsatt motorikk eller kognisjon.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Wordpress, som et samarbeidsprosjekt, og med plugins utviklet av forskjellige mennesker, vil kunne medføre litt forskjellige kodestiler som blir blandet sammen. En plugin som er riktig kodet vil dessuten også kunne skape noe problemer fordi den blandes sammen med andre komponenter som kanskje ikke er det. Dette er en utfordring for all programvare som er satt sammen av kode fra flere forskjellige utviklere. 

Dette kan potensielt gå utover forutsigbarhet og pålitelighet ved bruk av forskjellige nettlesere eller hjelpemiddelteknologi.

Innhold som bryter kravet

Kan ikke si sikkert at alle navn og roller alltid kommer frem i koden, ref. begrunnelsen i punkt 4.1.1.

Manglende informasjon i koden kan påvirke bruk av hjelpemiddelteknologi.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi vil jobbe kontinuerlig med å oppfylle kravene om universell utforming.

Videre arbeid vil innebære å rette opp i eksisterende WCAG-feil, så langt det er mulig, men også å påse at nytt innhold som publiseres følger kravene til universell utforming.