Tilgjengelighetserklæring for hortenbibliotek.no

 • hortenbibliotek.no
 • HORTEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 951 284

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HORTEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på hortenbibliotek.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Utfordringer med nettsideløsningen gir noe rot i teksttyper ved bruk av avsnitt og overskrifter på tradisjonell måte, som noen ganger er løst ved å kode som overskrifter av forskjellig nivå, fremfor bruk av avsnitt. Dette kan potensielt påvirke funksjonaliteten ved bruk av datahjelpemiddel.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettsideløsningen vi har valgt ser dessverre ikke ut til å støtte nye krav fra 2023 om dynamisk tilpasning. Det vil kunne gå utover lesbarheten for brukere med redusert syn.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ingen løsning for overstyring av tekstavstand på nettstedet, utenom generell forstørring. Dette kan gjøre det vanskeligere for synshemmede å lese all tekst.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Menyen dukker opp ved tastaturfokus, og det finnes ikke en mekanisme for å avvise, eller lukke, det ekstra innholdet uten å flytte musepekeren eller tastaturfokuset. Dette kan gjøre navigasjon og kontroll over innhold vanskeligere for:

 • personer med nedsatt syn som bruker skjermforstørrer
 • personer med nedsatt kognisjon
 • personer med nedsatt håndfunksjon

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Menyen lar seg ikke brukes kun ved hjelp av tastatur. Brukere som navigerer bare med tastatur mangler da enkel inngang til noen av undersidene på nettstedet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Mulighet til å hoppe direkte til hovedinnholdet finnes ikke, da nettsideløsningen ikke støtter denne type funksjon. Dette kan gjøre bruken mer tungvinn for brukere som navigerer bare med tastatur. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettsideløsningen er ikke kodet tilfredsstillende i forholdet til dette kravet. Det vil gå utover bruken av nettstedet for personer som bruker stemmestyring, som personer med motorikk eller kognisjon.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Arrangementskalenderen er utformet ulikt, og presenteres både som blogg/innlegg og i en mer tradisjonell arrangementskalender, med leder til samme informasjon. Ulik presentasjon kan potensielt være forvirrende for brukere av nettstedet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes, allerede fra standardmal, kodefeil som bør rettes. Dette kan potensielt gå utover forutsigbarhet og pålitelighet ved bruk av forskjellige nettlesere eller hjelpemiddelteknologi.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Alle navn og roller kommer ikke frem i koden. Manglende informasjon i koden kan påvirke bruk av hjelpemiddelteknologi.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi vil jobbe kontinuerlig med å oppfylle kravene om universell utforming.

Videre arbeid vil innebære å rette opp i eksisterende WCAG-feil, så langt det er mulig, men også å påse at nytt innhold som publiseres følger kravene til universell utforming.