Tilgjengelighetserklæring for Panopto

  • Panopto
  • UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE, organisasjonsnummer 911 770 709
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten hørsel
  • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Panopto slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Panopto tilbyr underteksting av videoer, men for få videoer har ennå underteksting. Andelen videoer med underteksting jobber USN aktivt og daglig med å øke. 

Tilgjengelige alternativ

For undervisningsvideoer der underviser bruker skriftlig støttemateriale, eksempelvis PowerPoint, vil støttematerialet ofte være tilgjengelig i Canvas-emnet hvor videoen er publisert. 

Innhold som bryter kravet

Panopto tilbyr underteksting av videoer, men for få videoer har ennå underteksting. Andelen videoer med underteksting jobber USN aktivt og daglig med å øke. 

Tilgjengelige alternativ

For undervisningsvideoer der underviser bruker skriftlig støttemateriale, eksempelvis PowerPoint, vil støttematerialet ofte være tilgjengelig i Canvas-emnet hvor videoen er publisert. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Panopto er satt opp med engelsk språkpakke, men titler, kommentarer og annet som er skrevet inn av brukere vil oftest være på norsk. Koden vil ikke ta hensyn til denne språkendringen. 

Innhold som bryter kravet

Panopto er satt opp med engelsk språkpakke, men titler, kommentarer og annet som er skrevet inn av brukere vil ofte være på norsk. Koden vil ikke ta hensyn til denne språkendringen. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .