Tilgjengelighetserklæring for Nybybodo

 • Nybybodo
 • BODØ KOMMUNE, organisasjonsnummer 972 418 013
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BODØ KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Nybybodo slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke garantere at det ikke er innhold på nettsiden som oppfyller kravet, men vi jobber med å kontinuerlig med å oppfylle dette.

Innhold som bryter kravet

Vi vet at det ligger ute videoer som ikke er tekstet, men jobber med å få dette på plass. 

Innhold som bryter kravet

Vi vet at det ligger ute videoer som ikke er tekstet, men jobber med å få dette på plass. 

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke garantere at det ikke er videoer uten teksting eller synstolkning. Dette kan eksempelvis være tidligere direktesendinger som ikke er direktetekstet eller andre direktesendinger som har blitt liggende mer enn 2 uker.

Dette kan få den betydningen for besøkende at de ikke får med seg innholdet i videoer og/eller lydfiler.

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke garantere at alt innhold fyller kravene. Vi avventer rapport fra leverandør, og jobber videre med det.

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke garantere at alt innhold fyller kravene. Vi avventer rapport fra leverandør, og jobber videre med det.

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke garantere at alt innhold fyller kravene. Vi avventer rapport fra leverandør, og jobber videre med det.

Innhold som bryter kravet

Vi vet at enkelte elementer ikke oppfyller kontrastkravet, men jobbe med å utbedre dette. Konsekvensen kan være at lesbarheten blir dårligere for synshemmede. 

Innhold som bryter kravet

Vi jobber med det, men kan ikke garantere at alle tekster oppfyller kravene.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke garantere at alt innhold fyller kravene. Vi jobber videre med det.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke garantere at alt innhold fyller kravene. Vi avventer rapport fra leverandør, og jobber videre med det.

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke garantere at alt innhold fyller kravene. Vi avventer rapport fra leverandør, og jobber videre med det.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .