Tilgjengelighetserklæring for Kvænangen Næringsfabrikk

 • Kvænangen Næringsfabrikk
 • KVÆNANGEN NÆRINGSFABRIKK AS, organisasjonsnummer 912 586 049
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 16 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KVÆNANGEN NÆRINGSFABRIKK AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Kvænangen Næringsfabrikk slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Noen bilder mangler alternativ tekst som gjør det vanskelig for folk med skjermlesere å forstå innholdet. 

Innhold som bryter kravet

noen sider følger ikke titlene sematisk tittelhierarki.Noen overskrifter er definert som bold istedenfor bruk av H1-H6.

Tilgjengelige alternativ

Teksten er fortsatt mulig å lese.

Innhold som bryter kravet

Instruksjoner for å se på bilder i bildebanken henviser til visuell beskrivelse av ikoner som vises når musepekeren holdes over bildet.

Innhold som bryter kravet

Farge er eneste visuelle virkemiddel for å skille ut et lenker fra brødtekst.

Innhold som bryter kravet

Brødtekst har ikke nok kontrast (#808080) mot bakgrunn (#FFF), toppnavigasjonens lenker (#FFF) har ikke nok kontrast mot bakgrunn (#4399a9).

Innhold som bryter kravet

Ikon med pil for å scrolle til toppen av siden på dokumenter og bilder har ikke nok kontrast (#bababa) mot lys grå bakgrunn (#f2f2f2). 

Tilgjengelige alternativ

Disse sidene har en ekstra pil som tilbyr samme funksjonalitet.

Innhold som bryter kravet

Siden for dokumenter har en forhåndsvisning a dokumentet som ikke er mulig å avvise uten å flytte musepekeren.

Tilgjengelige alternativ

Dersom man klikker på raden vil dokumentet åpnes i en lightbox.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Bildegalleri-funksjonalitet kan ikke nås vha tastatur (lukke bilde, dele, laste ned), grunnen antas å være gammel og/eller utdatert kode/plugin.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Forsiden har en animasjon med tekst som dukker opp, denne er det ikke mulig å skru av. Animasjonen varer ikke lenger enn 5 sekunder, så er den antas å ikke være omfattet av kravet.

Tilgjengelige alternativ

Teksten som står her er også nærmere beskrevet på siden Omstillingsprosjekt.

Innhold som bryter kravet

Ingen av sidene tilbyr muligheten for å hoppe direkte til hovedinnholdert. Det antas å være på grunn av eldre/utdatert kode. Konsekvensen er at man ikke kan skippe navigasjon i toppen.

Innhold som bryter kravet

Noen lenker går til eksterne dokumenter som åpnes med eksterne programmer uten at man får beskjed om det. Samt at noen lenker ikke har beskrivende tekster, men bruker "her" eller "dokument" uten å si noe om hva det betyr. Konsekvensen er at man ikke vet hvor lenken går før man klikket på den. Ukjent årsak til hvorfor kravet ikke er oppfylt, sannsynligvis at dette ikke var et krav når nettsiden ble laget.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har kun en måte å navigere seg mellom sidene på (toppmeny). Det gir brukere færre valgmuligheter til å finne frem. Grunnen er sannsynligvis at dette ikke var et krav når nettsiden ble utviklet.

Innhold som bryter kravet

Det mangler synlig fokus når man navigerer mellom de fleste elementene på nettsiden. Sannsynligvis er det utdatert/ufullstendig kode som er årsaken. Manglende fokus gjør det vanskeligere å skjønne hva som kan klikkes på.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Engelsk er oppgitt som språk, selv om nettsiden er skrevet på norsk. Feil i programmering er sannsynlig årsak. Konsekvensen er at tekst kanskje ikke blir gjengitt optimalt for brukere.

Innhold som bryter kravet

Kontaktskjema mangler synlige (nok kontrast) ledetekst, samt mangler ARIA-label. Det er sannsynligvis pga eldre/utdatert kode(standarder). Konsekvensen er at det er umulig å vite hva slags tekst som skal fylles ut i skjema.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

En del kodfeil oppdaget her og der. Ser ut til å være årsaket av utdatert/eldre utvidelser/plugins. Konsekvensen er at det blir vanskeligere å bruke/skjønne nettsiden.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .