Tilgjengelighetserklæring for garantikassen.no

 • garantikassen.no
 • GARANTIKASSEN FOR FISKERE, organisasjonsnummer 974 652 382
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
GARANTIKASSEN FOR FISKERE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på garantikassen.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes bilder på nettstedet som mangler eller kunne hatt bedre beskrivelse. Brukere med leseverktøy vil ikke kunne tolke disse bildene. Alternativtekster og tekstlige beskrivelser vil bli korrigert fortløpende i forbindelse med at innhold blir revidert.

Innhold som bryter kravet

Det finnes noe tekst på nettstedet som ikke har god nok kontrast mot bakgrunnen. 

 • En knapp i hovedbanneret på forsiden. 
 • Tittel og aktivt menypunkt i sidemeny. 
 • Ordinære tekstlenker.
Innhold som bryter kravet

Ved zoom til 400% kan knapper i hovedbanner på startsiden bli skjult når overskriften på banneret er lang.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Lenke for å ekspandere undermenypunkter i sidemeny kan ikke nås med tastatur.

Tilgjengelige alternativ

Ved å åpne/gå til foreldremenypunktet, vil undermenypunkter likevel vises.

Innhold som bryter kravet

Valget for å hoppe til hovedinnhold finnes, men vises ikke riktig når det får fokus.

Innhold som bryter kravet

Vær oppmerksom på at artikkel-listen på forsiden har lenke på både bilde, tekst og les mer som fører til samme lenkemål. 

Det finnes bilder eller ikoner som er lenker, og som mangler alternativtekst eller annen beskrivelse som kan leses av leseverktøy. 

Enkelte lenker til dokumenter har lenketekster som kunne vært mer beskrivende for lenkemålet.

Lenketekster og -beskrivelser har betydning for brukere som får lenker opplest. Lenker i ordinært innhold vil bli kontrollert og korrigert i forbindelse med at innhold blir revidert.

Innhold som bryter kravet

Enkelte lenker av typen knapper og bilder har svak synlig fokus. Enkelte artikkel-lister og treff i søkeresultat mangler synlig fokus. Hopp til hovedinnhold vises ikke ved fokus.

Tilgjengelige alternativ

I nettlesere som Chrome kan brukeren skru på ekstra uthevning av fokus under Innstillinger > Tilgjengelighet > "Vis en rask fremheving av objektet i fokus".

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det finnes bilder av typen SVG som har ID'er som ikke er unike. Lenker av typen «tel:» inneholder mellomrom. Det finnes noen få eksempler på kode som er ugyldig. Vi vil ha dialog med vår leverandør om å gjøre korrigeringer slik at HTML-koden er gyldig.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Testen som er gjort i forbindelse med tilgjengelighetserklæringen avdekket en del mangler vi ikke har vært klar over. Vi vil opprette dialog med leverandøren av webløsningen vår for å gjøre nettstedet mer tilgjengelig for alle. Vi håper å kunne korrigere en del ting innen kort tid. Vi skal også ha fokus på å heve kompetansen internt når det gjelder universell utforming.