Tilgjengelighetserklæring for kulturminnefondet.no

 • kulturminnefondet.no
 • NORSK KULTURMINNEFOND, organisasjonsnummer 985 980 101
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORSK KULTURMINNEFOND kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på kulturminnefondet.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Bilder på enkelte sider mangler alternativ tekst. Årsaken er manglende rutiner på redigering av alt-tekst på bilder i publiseringsløsningen. Konsekvensen er at brukere med behov for hjelpemidler (skjermlesere m.m.) ikke får en meningsbærende forklaring av bildeinnholdet. Alternativet er tekst direkte ved bildet som forklarer lenkeinnhold.

Innhold som bryter kravet

Videoer fra Youtube/Vimeo har tekst som er "brent inn". Årsaken er manglende produksjon av samtidig videotekst som er kodet som "tekst". Konsekvensen er at brukere som skal kunne "lese" teksten med hjelpemidler ikke vil kunne ha tilgang til tekstforklaring av dialogen. Alternativ kan være tekst til video legges ved videofilen på nettsiden.

Innhold som bryter kravet

Det er inkonsekvent bruk av sidetitler i korrekt rekkefølge, slik som H1, H2, H3 osv. Konsekvensen kan være forvirring rundt rekkefølge og viktighet av tekstoverskrifter.

Innhold som bryter kravet

Søkefunksjon på hver side mangler label. Årsaken er at søkefeltet er skjult fram til det hents ved klikk på søkeikonet. Konsekvensen er at brukeren som benytter hjelpemidler ikke nødvendigvis kan identifisere søkefelt som sådan.

Innhold som bryter kravet

Linjeavstanden er under anbefalt nivå som er på 1.5. Konsekvensen er at tekst i noen situasjoner kan være vanskelig å lese.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Tabulator- og tastaturtilgang er tilgjengelig men fokusendring er ikke synlig. Konsekvensen kan være nedsatte bruksmuligheter for brukere med hjelpemidler (skjermlesere osv).

Innhold som bryter kravet

Tabulator- og tastaturtilgang er tilgjengelig men fokusendring er ikke synlig. Konsekvensen kan være nedsatte bruksmuligheter for brukere med hjelpemidler (skjermlesere osv).

Innhold som bryter kravet

Det er inkonsekvent bruk av sidetitler i korrekt rekkefølge, slik som H1, H2, H3 osv. Konsekvensen kan være forvirring rundt rekkefølge og viktighet av tekstoverskrifter.

Innhold som bryter kravet

Enkelte lenketyper i tekst mangler markering for å tydeliggjøre at de er lenker. Dette gjelder footerlenker på alle sider og nedlastingslenker på siden "Styret" og der disse ellers forekommer. Konsekvensen er at det kan være vanskeligere å idntifisere lenker som sådan.

Innhold som bryter kravet

Det er inkonsekvent bruk av sidetitler i korrekt rekkefølge, slik som H1, H2, H3 osv. Konsekvensen kan være forvirring rundt rekkefølge og viktighet av tekstoverskrifter.

Innhold som bryter kravet

Tabulator- og tastaturtilgang er tilgjengelig men fokusendring er ikke synlig. Konsekvensen kan være nedsatte bruksmuligheter for brukere med hjelpemidler (skjermlesere osv).

Innhold som bryter kravet

Det er ikke samsvar mellom synlig og kodet ledetekst i søkefeltet.Søkefeltet er først synlig etter klikk på ikonet. Konsekvensen er at det kan være vanskelig å utføre et tekstsøk i nettsiden ved hjelp av kun talekommandoer.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Noen kodestandarder er foreldet grunnet alderen på nettsiden/kildekoden. Eks. skråstrek på slutt av noen meta-typer, gamle CSS-klasser m.m. Konsekvensen er kode som ignoreres/ikke parses av nettleseren, men som har liten eller ingen direkte innvirkning på funksjonaliteten eller brukeropplevelsen av nettsiden.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .