Tilgjengelighetserklæring for vefsn kommune

 • Vefsn kommune
 • VEFSN KOMMUNE, organisasjonsnummer 844 824 122

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
VEFSN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Vefsn kommune slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vefsn kommune har videoer levert av tredjepartsleverandør som ikke er tekstet. Dette gjelder direktesendinger/opptak fra kommunestyre- og formannskapsmøter som har blitt liggende i mer enn to uker. Det er i forbindelse med dette publisert egen tilgjengelighetserklæring. 

At videoene ikke er tekstet vil kunne gi det utslag at besøkende ikke får med seg innholdet.  

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har innhold som ikke er kodet slik det ser ut.  Leverandør jobber med å rette opp i dette.  

Konsekvenser er at innhold ikke er tilgjengelig for alle våre brukere

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi kan ha innhold på nettsidene som ikke oppfyller minimumskravene til fargekontrast mellom tekst og bakgrunn. 

Leverandør er ansvarlig for en del av disse feilene og vi er ansvarlig for noen. Det jobbes med å korrigere dette.

At kravet om kontrast ikke er oppfylt kan medføre at informasjon ikke er tilgjengelig for alle brukerne. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har flere sider hvor teksten blir avkuttet når den endrer størrelse. Dette må ordnes av leverandør.

Leverandør av nettside jobber med å rette opp i dette. 

At teksten blir kuttet kan gi det utslag at besøkende ikke får med seg innholdet. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi kan ikke garantere at vi ikke har lagt ut bilder av tekst på en av våre sider. Dette jobber vi kontinuerlig med å identifisere og korrigere.

I de tilfeller bilder av tekst eller diagrammer har blitt lagt ut på en nettside vil det være vanskelig  for blinde og svaksynte å tilegne seg innholdet på den siden.  

Vi jobber kontinuerlig med å rette feilene så snart vi kommer over dem. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi vet ikke om dette er oppfylt. Det må testes manuelt av utvikler.  Det jobbes med saken.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi ser at vi har noen lenketekster som ikke oppfyller kravene.  Det jobbes med å korrigere dette. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi kan ha sider med kodefeil. Leverandør jobber med å korrigere dette. 

Konsekvens er at innholdet på våre nettsider ikke er tilgjengelig for alle våre brukere. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber med rutiner og retningslinjer for publisering. Disse skal sikre at vi jobber korrekt med universell utforming.

Et av tiltakene som vi iverksetter er informasjon til ansatte på vår intranettside om universell utforming og klart språk.

Vi jobber kontinuerlig med å tilegne oss ny kunnskap om universell utforming og ønsker at våre tjenester skal bli så bra som mulig for våre brukere.