Tilgjengelighetserklæring for kunnskapsbanken.net

 • kunnskapsbanken.net
 • ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN, organisasjonsnummer 889 640 782
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 19 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på kunnskapsbanken.net slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Utseende til headings tilsvarer ikke alltid koden.  Dette kan gjøre det vanskelig for folk som ikke ser til å forstå nettsidens struktur.

Innhold som bryter kravet

Noen av kurssidene deler opp innhold på en måte som kan gjøre det vanskelig for folk som ikke ser til å forstå hvilken heading tilhører innholdet.

Innhold som bryter kravet

Kontaktskjemaet og skjemaene for opprettelse av konto, innlogging, glemt passord og kontodetaljer mangler attributter som koder formål med skjemafeltene.  Dette kan gjøre det vanskelig å fylle ut skjemaene korrekt.

Innhold som bryter kravet

Skjemaene for opprettelse av konto, innlogging, glemt passord og kontodetaljer har utilstrekkelig kontrast på knapper og hjelpetekster. Dette kan gjøre det vanskelig for folk å oppfatte teksten.

Innhold som bryter kravet

reCAPTCHA-widget'en blir kuttet av på høyre siden, noe som kan gjøre det vanskelig for folk å få tilgang til lenkene til informasjon om widget'en.  

Innhold som bryter kravet

Omrissene til feltene i søkefunksjonen, skjemaene for opprettelse av konto, innlogging, glemt passord og kontodetaljer har utilstrekkelig kontrast med bakgrunnen.  Dette kan gjøre det vanskelig for folk å oppfatte hvor de skal legge inn informasjon.  På kurssidene, ikonet for brukerprofilmenyen har for lav kontrast med bakgrunnen, og i smale bredder er dette eneste måten av å aktivere menyen.  Dette kan gjøre det vanskelig for folk å aktivere profilmenyen.

Innhold som bryter kravet

reCAPTCHA-widget'en har tekst som ikke lar seg overstyre.  Dette kan gjøre det vanskelig for folk å tilpasse innholdet.

Innhold som bryter kravet

Hovedmenyens undermenyer og kursenes profilmeny dukker opp på hover og dekker innhold, men lar seg ikke lukke uten å flytte muspekeren.  Dette kan gjøre noen av sidens innhold utilgjengelig for folk med nedsatt bevegelsesevne.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

I smale bredder kan ikke menypunktene betjenes med tastatur.  På kurssidene, ekspanderne i kapittelliste og noen av informasjonsvisninger kan ikke betjenes med tastatur.  Dette kan gjøre det vanskelig for folk som bruker tastatur til å få tilgang til innholdet og funksjonaliteten.

Innhold som bryter kravet

Kurssidene mangler funksjonalitet som lar brukere hoppe direkte til innholdet.  Dette kan gjøre navigasjon i kurssidene tidskrevende for brukere.

Innhold som bryter kravet

I brede visninger er det ingen tekst til lenken som åpner søkefunksjonen.  Dette gjør det vanskelig for folk som ikke ser til å skjønne lenkens formål.

Innhold som bryter kravet

På kurssidene er overskriftene ikke tilstrekkelig beskrivende for innholdet, noe som kan gjøre det vanskelig for folk å forstå strukturen på siden.  

Innhold som bryter kravet

Flere av knappene i skjemaene mangler fokusdesign som blir synlig for alle.  På kapittellistene på kurssidene kan fokus forsvinne i lukkede ekspandere. På siden for å opprette en ny konto mangler flere av elementene synlig fokusdesign.  Dette gjør det vanskelig for brukere av tastaturnavigasjon å ta funksjonaliteten i bruk. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Skjemaene for opprettelse av bruker, innlogging, glemt passord og kontodetaljer viser feilmeldinger på engelsk, og disse er ikke kodet med språk-attributt.  Dette kan gjøre det vanskelig for folk som bruker skjermleser til å forstå feilene.

Innhold som bryter kravet

Feilmeldinger er ikke alltid programmatisk tilkoblet feltene de tilhører.  Dette kan gjøre det vanskelig for folk som bruker skjermleser eller leselist til å oppdage hvilke felt har feil.  

Innhold som bryter kravet

Kontaktskjemaet og skjemaet for å opprette en ny konto bruker stjerne for å si at felter er obligatoriske uten å forklare hva dette betyr.  Glemt passord-skjemaet mangler synlig ledetekst til e-postfeltet når feltet er fokusert.  På "Min konto" er ikke alle obligatoriske felter markert.  Dette kan gjøre det vanskelig for brukere å fylle ut skjemaene riktig.

Innhold som bryter kravet

Der skjemaer ber om e-postadresse, er feilmeldingen utilstrekkelig detaljert.  Dette kan gjøre det vanskelig for folk å forstå hva de må gjøre for å fikse feilen.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Flere deler av nettstedet har problemer med nøsting av elementene og manglende eller ekstra endetagger.  Utloggede kurssider har dupliserte IDer.  Dette kan gjøre det vanskelig for hjelpemidler til å tolke innholdet.  

Innhold som bryter kravet

Søkeknappen mangler tilgjengelig navn i brede visninger.  I smale visninger er aria-attributtene plassert på feil element.  Noen av SVGene i YouTube-avspilleren mangler role.  I kursene, noen av informasjonsvisningene mangler tilgjengelig navn pga. feil bruk av ARIA.  


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .