Tilgjengelighetserklæring for digdir.no

 • digdir.no
 • DIGITALISERINGSDIREKTORATET, organisasjonsnummer 991 825 827
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DIGITALISERINGSDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på digdir.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes tekst og knapper i lyd- og videoavspillerne med for dårlig kontrast mot bakgrunnen. Avspillerne er tredjepartsløsninger, som ikke gir oss mulighet til å tilpasse utformingen av tekst og navigasjonselementer. Dette fører til at brukere med synshemninger ikke kan lese all tekst på siden. Feilene er meldt til leverandørene av løsningene. Dersom feilene ikke blir rettet innen rimelig tid, vil vi vurdere andre leverandører.

Innhold som bryter kravet

Det finnes bilder av tekst på nettsidene våre som ikke er godt nok beskrevet i ren tekst. Alle bilder har alt-tekster som gjengir hovedinnholdet i bildet, men det mangler detaljerte beskrivelser for enkelte flytskjemaer og diagrammer. Dette fører til at brukere med synshemninger ikke forstår eller får med seg alt innhold på siden. Vi forsøker å unngå bilder av tekst så langt det er mulig, og vi er i gang med å kartlegge bruken av slike bilder i allerede publisert innhold. Bildene vil bli erstattet med ren tekst eller supplert med detaljerte beskrivelser første halvdel av 2024.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes knapper i lyd- og videoavspillerne som ikke oppfyller kravene til synlig fokusmarkering ved tastaturnavigasjon. Dette fører til at brukere som navigerer med tastatur får problemer med å orientere seg på siden. Avspillerne er tredjepartsløsninger, som ikke gir oss mulighet til å tilpasse funksjonalitet for navigasjonselementer. Feilene er meldt til leverandørene av løsningene. Dersom feilene ikke blir rettet innen rimelig tid, vil vi vurdere andre leverandører. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet
 • Tekst i hovedmenyen er på bokmål. Dette bryter med kravet når brukere er på en underside med en annen språkkode. Dette fører til at brukere som navigerer med skjermleser får problemer med å forstå innholdet, siden menyelementer blir uttalt feil. 
 • Tekst i brødsmulestien bryter med kravet når brukere er på en underside med en annen språkkode. Dette fører til at brukere som navigerer med skjermleser får problemer med å forstå innholdet, siden tekst i brødsmulestien blir uttalt feil. 
 • Feilene er meldt inn til våre utviklere og forventet rettet i løpet av første halvdel av 2024.

Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Digitaliseringsdirektoratet skal følge forskrift om universell utforming av ikt-løsninger. Vi jobber målrettet for at nettjenestene våre skal være tilgjengelige for alle. Nettstedene sjekkes jevnlig for brudd på WCAG-kravene, både maskinelt og redaksjonelt, og våre utviklere og nettansvarlige jobber tett sammen for å avdekke og utbedre feil og mangler. Nettstedene våre skal ha klart språk og godt strukturert innhold. Vi sjekker nytt innhold opp mot WCAG-kravene før publisering, og vi har rutiner og verktøy for å følge opp tilbakemeldinger fra brukerne. Tilbakemeldingsskjema finnes nederst på alle informasjonssider på nettstedene.