Tilgjengelighetserklæring for skaun.kommune.no

 • skaun.kommune.no
 • SKAUN KOMMUNE, organisasjonsnummer 939 865 942

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SKAUN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på skaun.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes enkelte, hovedsakelig eldre, videoer som er ikke tekstet. Nye videoer er tekstet.

Det kan bety at noe innhold blir utilgjengelig for brukere med nedsatt hørsel.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes enkelte, hovedsakelig eldre, videoer som er ikke tekstet. Nye videoer er tekstet.

Det kan bety at noe innhold blir utilgjengelig for brukere med nedsatt hørsel.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes innhold på nettstedet som bryter kravet i regelverket. Leverandøren vår, Custom Publish, er klar over problemet, og jobber kontinuerlig med å løse det.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes innhold på nettstedet som bryter kravet i regelverket. Leverandøren vår, Custom Publish, er klar over problemet, og jobber kontinuerlig med å løse det.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes innhold på nettstedet som bryter kravet i regelverket. Leverandøren vår, Custom Publish, er klar over problemet, og jobber kontinuerlig med å løse det.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes innhold på nettstedet som bryter kravet i regelverket. Leverandøren vår, Custom Publish, er klar over problemet, og jobber kontinuerlig med å løse det.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes innhold på nettstedet som bryter kravet i regelverket. Leverandøren vår, Custom Publish, er klar over problemet, og jobber kontinuerlig med å løse det.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedet inneholder lenker som ikke advarer brukeren om at lenken åpner annen filtype enn nettside. Feilene blir rettet fortløpende.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes innhold på nettstedet som bryter kravet i regelverket. Leverandøren vår, Custom Publish, er klar over problemet, og jobber kontinuerlig med å løse det.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes innhold på nettstedet som bryter kravet i regelverket. Leverandøren vår, Custom Publish, er klar over problemet, og jobber kontinuerlig med å løse det.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .