Tilgjengelighetserklæring for Distriktsseksjonen

 • Distriktsseksjonen
 • MUSEET MIDT IKS, organisasjonsnummer 991 500 502
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MUSEET MIDT IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Distriktsseksjonen slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

De fleste bildene har alternativ berskrivelse, men noen få mangler.

Innhold som bryter kravet
 • Kun endring av farge på tekst ved hover i nyhetsbokser
 • Vanlige lenker har kun fargeindikasjon
Innhold som bryter kravet

Hover-effekt i meny gjør tekst mindre synlig som gjør at den ikke får nok kontrast mot bakgrunn.

Innhold som bryter kravet
 • Meny kan ikke scrolles i ved zoom
 •  Kan ikke klikke rett på menypunkt for å åpne undermenyen.
Innhold som bryter kravet

Flere plasser hvor det ligger bilde av tekst, hvor teksten ikke ligger beskrevet på noen andre måter.

 

Innhold som bryter kravet
 • Meny kan ikke scrolles i ved zoom
 •  Kan ikke klikke rett på menypunkt for å åpne undermenyen.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet
 • Lenker i footer har ingen hover-effekt.
 • Årsrapporter har feil permalenke (er ikke i samsvar med navn).
 • Ugyldige bildelenker på en rekke innlgg.
Innhold som bryter kravet
 • Feil i overskriftsrekekfolge på en rekke sider
 • H1 på forsiden kommer for sent inn pga animasjonseffekt.
 • Fet tekst hvor det burde ha vært overskrifter (f.eks på årsrapporter og div innlegg).
Innhold som bryter kravet
 • Banner for digitalt museum på forsiden, eller evt andre bannere hvor bilde ligger bak tekst, har ikke fokuseffekt
 • Ingen hover/fokus-effekt på galleri (nederst på en rekke sider) 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Engelske og tyske sider har lorem. Sidene ser ikke ut til å være I bruk og bør da heller fjernes.

Innhold som bryter kravet

Bokser på div sider som har lenker (grå boks med lenker) har mindre luft på hver side enn det resten av innholdet har (bryter med konsekvent design).

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .