Tilgjengelighetserklæring for prostneset.no

 • Prostneset.no
 • TROMSØ HAVN KF, organisasjonsnummer 971 035 714

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TROMSØ HAVN KF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Prostneset.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Flere bilder mangler alt-tekst. Dette gjør det vanskelig for skjermlesere å beskrive, som fører til at brukere med svekket syn ikke kan dra nytte av innholdet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Titler hopper i nivå på flere plasser. Det kan føre til forvirring hos de som bruker skjermleser til å navigere innholdet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke mulig å skille lenke fra tekst i footer, hverken ved farge eller andre elementer. Dette skaper forvirring for brukere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bilder er brukt som bakgrunn for tekst, noe som fører til svar kontrast. Brukere med svekket syn vil ha vansker med å dra nytte av innholdet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Lukking av "Rutetider" på forsiden har lav kontrast på ikonet. Brukere med svekket syn vil ha vansker med å navigere.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke mulig å hoppe til hovedinnholdet. Brukere som navigerer ved hjelp av tastatur vil ha problemer med å navigere på nettsiden.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .