Tilgjengelighetserklæring for KlimaOslo.no

 • KlimaOslo.no
 • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på KlimaOslo.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Logo i header og footer, samt Facebook-logo i footer, har ikke alt-tekst. 

Innhold som bryter kravet

Skjema i footer for påmelding til nyhetsbrev vurderes til å ikke oppfylle krav.

Innhold som bryter kravet

Skjema i footer for påmelding til nyhetsbrev vurderes til å ikke oppfylle krav.

Innhold som bryter kravet

På nettområdet til Næring for klima er det en del tekstelementer som ikke oppfyller kravet:

 • datomerking av artiklene, hvit tekst mot lyseblå bakgrunn
 • Ingress eventer, lyseblå tekst mot hvit bakgrunn, 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Hamburgermeny lar seg ikke åpne ved tastaturnavigasjon menyen lar seg navgere med tastatur, men den åpner seg ikke - og kanoppleves som en tastaturfelle.

Artikler med video i topp: playeren er ikke tilgjengelig via tastatur

Pluss-ikon forfaktaboks er ikke tilgjengelig via tastatur

Video i artikkel er ikke tilgjengelig via tastatur

Videoer i artikler er ikke tilgjengelige med tastatur

Samlesiden for rapporter: Kategorimenyener ikke tilgjenglig via tastatur

Rapportartikler: Undermenyen for rapport når man er på et underpunkt i rapporten fungerer ikke godt nok.

Når man åpner undermenyen er det vanskelig å komme seg videre/lukke menyen og den kan oppleves som en tastaturfelle.

Klimabarometeret: Undermenyer som blir synliggjort ved hover, er ikke tilgjenglig ved bruk tastatur

Innhold som bryter kravet

Samleside for rapporter:

- Etter å ha valgt "last inn flere" via tastatur - forsetter tastaturnavigeringen etter "last inn fler" og ikke ved den første av de nylige innlastedede rapportene.

Innhold som bryter kravet

Ingen mulighet til å kunne hoppe direkte til hovedinnholdet. Gjelder hele nettstedet.

Innhold som bryter kravet

Inkonsekvent bruk av overskriftstørrelser.

Innhold som bryter kravet

Påmeldingskjema i hamburgermeny og footer: felt for samtykke og send

inn-knapp får ikke synlig fokus

Last inn flere-knapp får ikke synlig fokus

Påmeldingskjema: felt for samtykke og send inn-knapp får ikke synlig fokus

Bilder i tips-artikler får ikke synlig fokus

Rapportside:

Synlig fokus for underelementene per rapport må utbedres

Innhold som bryter kravet

Sikre at alle lenker i navigasjonene (både header og footer) oppfyller dette kravet.

Sikre at Påmeldingskjema i header og footer oppfyller dette kravet.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Engelsk innhold (dvs artikler som er publisert på engelsk ogmarkert med taggen "english") definerers i koden som norskt innhold.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

9 feil avdekket med https:

//validator.w3.org/.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nettsidene er gjennomgått og testet manuelt av rådgiver fra eksternt byrå med ekspertise i webutvikling. Kontrastnivåer er målt med color.a11y.com. En del avvik ble rettet opp i under kartleggingsarbeidet. Avvikene som rapporteres på i denne rapporten vil ut bedres i løpet av 2023.