Tilgjengelighetserklæring for Ringerike bibliotek

 • Ringerike bibliotek
 • RINGERIKE KOMMUNE, organisasjonsnummer 940 100 925
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
RINGERIKE KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Ringerike bibliotek slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Bilder er i hovedsak dekorative, men vi kan ha bilder som mangler god alternativ tekst. Dette skal vi utbedre.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen lange tekstinnlegg som burde vært delt opp og med gode overskrifter som er riktig kodet.

Innhold som bryter kravet

Vi når ikke kravet, men har funksjonalitet for høykontrastvisning.

Tilgjengelige alternativ

Vi når ikke kravet, men har funksjonalitet for høykontrastvisning.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har ikke denne funksjonaliteten. Kun mulig å forstørre tekst.

Innhold som bryter kravet

Vi har flere rullegardinmenyer som leder til underpunkter. Disse vil være vanskelig å navigere i hvis du har dårlig syn/koordinering.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Man kan manøvrere på siden med tastaturet bortsett fra rullgardinmenyene.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har ett element, et såkalt slideshow som ikke oppfyller kravet. Dette vil vi fjerne.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har ett element, et såkalt slideshow som ikke oppfyller kravet. Dette vil vi fjerne.

Innhold som bryter kravet

Vi har enkelte lenker som vi må sjekke for om formålet er tydelig nok formulert.

Innhold som bryter kravet

Vi har søkefunksjon men mangler nettstedskart og alfabetisk liste.

Innhold som bryter kravet

Får ikke tilgang til rullegardinmenyer med tastatur, men ellers er det synlig fokus.

Innhold som bryter kravet

Nettsidene er enkle i utformingen og har ingen pekeravhengig funksjonalitet.

Innhold som bryter kravet

Nettsidene er enkle i utformingen og har ingen pekeravhengig funksjonalitet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke forutsetning til å svare ut spørsmålet uten ekstern hjelp.

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke forutsetning til å svare ut spørsmålet uten ekstern hjelp.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi må lære mer om krav til universell utforming av nettsider, slik at vi vet hva vi skal ha fokus på.