Tilgjengelighetserklæring for smarte mjøsbyer

 • Smarte Mjøsbyer
 • GJØVIK KOMMUNE, organisasjonsnummer 940 155 223

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
GJØVIK KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Smarte Mjøsbyer slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Mangler gode rutiner for å legge inn alternativ tekst til bilder på vårt intranett. 

Alle billder på nettsiden vil få alternativ tekst i løpet av våren 2023. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

PDF-dokumenter på nettsiden

Nettsiden inneholder en rekke PDF-dokumenter som ikke er universelt utformet.

 • Overskrifter er ikke kodet med riktig overskriftnivå
 • Tabeller er ikke kodet rett.

Dette gjør at brukere med skjermleser ikke kan forstå sammenheng og innhold på en god måte når de leser PDF-dokumenter på nettsiden. 

Overskrifter på nettsiden 

Noen steder på nettsiden er overskrifter kodet feil. Vår leverandør Acos vil rette opp kodefeilene i andre kvartal i 2023. 

Tabeller er kodet feil 

På små skjermer kan det skje at tabeller på nettsider blir kodet feil.  Vår leverandør Acos vil rette opp kodefeilene i andre kvartal i 2023. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Nettsiden inneholder en rekke PDF-dokumenter som ikke er universelt utformet. Vi vurderer det for ressurskrevde å begynne å endre disse.

 

 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettsiden inneholder bilder med tekst. 

 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

PDF-dokumenter på nettsiden

Nettsiden inneholder en rekke PDF-dokumenter som ikke er universelt utformet. 

Dette gjør at lenker i PDF-dokumenter ikke gir en god nok beskrivelse av lenket sitt formål. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

PDF-dokumenter av planer som er utarbeidet før 2023 vil ikke være universelt utformet.   

Vi vurderer det for ressurskrevde å begynne å endre disse.

 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Feil i koding

 • Søkefelt og søkeknapp har samme navn i koden
 • Bilder: Hvis det er lagt inn alt-tekst på bilder kan bruker også klikke på bilde. Da åpnes bildet i stor visning. Her mangler synlig fokusmarkering.

Vår leverandør Acos vil rette opp i disse feilene. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettsiden har noen kodefeil: 

 • Hvis en artikkel inneholder flere tabeller, får tabellene samme id.
 • Hvis en artikkel inneholder flere FAQ-er, får disse samme id. 
 • Søkefelt og søkeknapp har samme navn. 

Vår leverandør Acos er kjent med feilene, og vil rette dette opp. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .