Tilgjengelighetserklæring for indigo-ikt.no

  • indigo-ikt.no
  • HEDMARK IKT, organisasjonsnummer 989 141 147
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Arbeidet med UU på vår nettside gjøre kontinuerlig. Vi har et stort fokus på tilgjengelighet, og steber etter å lage en løsning som er mest mulig tilgjengelig for alle. Vi bruker blant annet et analyseverktøy fra SiteImprove for å varsle om feil og mangler. Som en stor IT-aktør i offentlig sektor, har vi valgt å legge oss på den høys målelige standarden. Dette innebærer at nettsiden vår må oppfylle krav innen følgende kategorier (A, AA, AAA, ARIA og BP).

Vi oppfordrer alle til å kontakte oss hvis de oppdager feil eller mangler som ikke er fanget opp av våre utviklere!