Tilgjengelighetserklæring for Søk etter tinglyste ektepakter, heftelser og andre rettsstiftelser

 • Søk etter tinglyste ektepakter, heftelser og andre rettsstiftelser
 • REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND, organisasjonsnummer 974 760 673
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 2 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Søk etter tinglyste ektepakter, heftelser og andre rettsstiftelser slik:

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Etter at en utvider et informasjonskort på en detaljside om person, virksomhet eller motorvogn kommer det nytt fokuserbart innhold frem over knappen for å utvide boksen. Dette kan medføre at noen brukere ikke får effektivt navigere i innholdet i den rekkefølgen som innholdet er presentert.

Innhold som bryter kravet

Overskrifter er på noen sider for lite beskrivende, for eksempel at overskriften er kun motorvognens kjennemerke eller virksomhetens navn, men ikke noe om hva siden eller inneholder. Dersom det ikke finnes noen registrerte heftelser eller ektepakter på en person så vises kun fødselsnummeret som overskrift og ikke personens navn, det vil derfor i noen tilfeller hvor brukeren ikke får nok informasjon til å kunne være sikker på at personen en har har forsøkt å slå opp opplysninger på er den riktige.

Løsningen inneholder en god del faguttrykk som kan være vanskelige for folk flest å forstå, de fleste av disse er forklart. Det er ikke gjort vurderinger på om det finnes alternativer til disse fra dagligtalen som er gode nok, selv om de kanskje er noe upresise. Dette skal det jobbes med fremover, slik at vi kanskje ikke trenger å ha med forklaring på så mange av dem.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

I 2023 startet prosjektet Brukervennlige registertjenester opp, prosjektet skal bygge ny innrapportering for registrene Enhets-, Foretaks, Frivillighets- og Partiregisteret og ny tilgjengeliggjøring for registrene Enhets-, Foretaks, Frivillighets- Parti-, Løsøre- og Ektepaktregisteret, i tillegg til deler av av Konkurs- og Regnskapsregisteret. I det videre arbeidet så skal både innrapportering og tilgjengeliggjøring gjøres på en måte som ivaretar kvalitetskrav som stilles, inkludert universell utforming. Feilene som vi har identifisert jobber vi med å fine ut hvordan vi kan utbedre.

I tillegg har vi en arbeidsgruppe for UU som ser på hvilke tiltak som er aktuelle for videre fremdrift for universell utforming på spesielt eldre løsninger som vi ikke har en plan for å erstatte med det første.

Vår funksjon for brukskvalitet følger opp kunnskap om krav og også oppfyllelse av de i de ulike prosjektene og teamene som jobber med eksisterende og nye tjenester.