Tilgjengelighetserklæring for kvinesdal.kommune.no

 • kvinesdal.kommune.no
 • KVINESDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 964 076
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KVINESDAL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på kvinesdal.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Brødsmulesti (lenkesti) og enkelte tekster i kursiv oppfyller ikke krav til fargekontrast. Vi arbeider med leverandør for å rette dette.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

På Min side/Mine faktura: man kan ikke bruke "tab-tasten" for å velge mellom betalt eller ubetalte faktura. Vi arbeider med leverandør for å rette dette.

Innhold som bryter kravet
 • På Min side/Mine faktura: man kan ikke bruke "tab-tasten" for å velge mellom betalt eller ubetalte faktura. 
 • Ved valg av utskrift av artikkel får ikke bruker lukket utskriftsvindu ved bruk av tab, enter eller esc.

Vi arbeider med leverandør for å rette dette.

Innhold som bryter kravet

På Min side/Mine faktura: man kan ikke bruke "tab-tasten" for å velge mellom betalt eller ubetalte faktura. Vi arbeider med leverandør for å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Facebook-ikoner vist på nettsiden er merket som om de leder til en og samme plass, selv om de ikke gjør det. 
Vi arbeider med leverandør for å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Det er enkelte steder der fokus ikke er godt nok vist. Vi arbeider med leverandør for å få dette på plass.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .