Tilgjengelighetserklæring for ukom.no

 • ukom.no
 • STATENS UNDERSØKELSESKOMMISJON FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN, organisasjonsnummer 921 018 924
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STATENS UNDERSØKELSESKOMMISJON FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på ukom.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi tilstreber konsekvent og riktig bruk av alt-tekster (tekstlig alternativ) på alle bilder på nettsiden. Vi jobber nå med å oppdatere alt-tekst for alle bilder slik at kravet tilfredsstilles. Vi jobber også med rutiner og retningslinjer for nettpublisering for å sikre korrekt bruk i tråd med med universell utforming. 

 • Det mangler beskrivende alt-tekst på bilder på nettsiden.
 • Det mangler kodede ledetekster for skjemaelementer, knapper og andre elementer. Dette gjelder:  Søkefelt og søkeknapp mangler "label", "Meld fra skjema mangler "label" på inputfelt, mangler "label" på knapper på Aktuelt og Rapporter.

Vi jobber med leverandøren for rette feilene. 

Synshemmede får ikke tilgang til informasjon i bilder og illustrasjoner. De har også vansker med navigasjon i skjema og i sidene.  

Innhold som bryter kravet

Det mangler kodede ledetekster for skjemaelementer, knapper og andre elementer gjennomgående for hele nettsiden. 
Dette gjelder spesielt at søkefelt og søkeknapp som mangler "label", "Meld fra skjema" mangler "label" på inputfelt, og knapper på "Aktuelt" og "Rapporter".

Vi jobber med leverandøren for rette feilene. 

Innhold som bryter kravet

Kontrasten på lenker ved mouse over og hover er ikke tydelig nok. 

Vi jobber med leverandør for å justere dette og for å sikre bedre kontrast. 

Svaksynte og fargeblinde kan ha vansker med å lese og oppfatte teksten. 

Innhold som bryter kravet

Kontrasten på lenker ved mouse over og hover er ikke tydelig nok. I tillegg kan noen bilder og illustrasjoner enkelte steder ha for dårlig kontrast. Vi jobber med å forbedre dette.

Vi jobber med leverandør for å justere og sikre bedre kontrast på lenker. Samtidig vil vi se og vurdere kontrast og bruk av fonter for hele nettstedet for å sikre lesbarhet og kontrast. 

Svaksynte og fargeblinde kan ha vansker med å lese og oppfatte teksten. 

Innhold som bryter kravet

Enkelte bilder, grafer og illustrasjoner har bilder med tekst på nettstedet. Dette gjelder i hovedsak for rapporter. 

Vi tilstreber å bruke minst mulig tekst av bilder, men noen ganger er det vanskelig å unngå. I disse tilfellene skal vi forsøk å gi et tekstlig alternativ som nettsidetekst (HTML) eller annet filformat som tilgjengeliggjør innholdet.

Vi jobber med å sikre gode rutiner og retningslinjer for å sikre minst mulig bruk og at vi jobber korrekt med universell utforming på nett.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Mangler mulighet for å  "Hoppe til hovedinnhold" funksjon i toppen (header) for de som navigerer med tastatur.

Vi jobber med leverandør for å rette funsksjonen. 

Har betydning for navigasjonen for blinde, svaksynte, døvblinde, personer med nedsett motorikk og nedsett kognisjon.

Innhold som bryter kravet

Det mangler kodede ledetekster for skjemaelementer, knapper og andre elementer på nettsiden. 
Dette gjelder:  

 • Søkefelt og søkeknapp mangler "label".
 • "Meld fra skjema" mangler "label" på inputfelt.
 • Mangler "label" på knapper på Aktuelt og Rapporter.

Vi jobber med leverandøren for rette feilene. 

Navigasjon, tilgjengelighet og tilgang til innhold er vanskelig for svaksynte, blinde, døvblinde, og personer med nedsett kognisjon og nedsett motorikk.

 

Innhold som bryter kravet

Søkefelt og søkeknapp mangler kodet ledetekst (label). Dette er gjennomgående på alle sider.  

Vi jobber med leverandøren for å oppdatere sidene.  

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Innholdet på nettsidene som er på engelsk har ikke riktig språkkode.

Vi jobber med leverandør for å oppdatere kode og finne en løsning som er i tråd med krav.  

Innhold som bryter kravet

Mangler mulighet for å  "Hoppe til hovedinnhold"- funksjon i toppen av nettsiden (header) for de som navigerer med tastatur.

Vi jobber med leverandør for å rette feilen. 

Innhold som bryter kravet

Det mangler kodede ledetekster for skjemaelementer, knapper og andre elementer på nettsiden. 
Dette gjelder:  

 • Søkefelt og søkeknapp mangler "label"
 • "Meld fra skjema" mangler "label" på inputfelt
 • Mangler "label" på knapper på Aktuelt og Rapporter.

Vi jobber med leverandøren for rette feilene. 

Navigasjon, tilgjengelighet og tilgang til innhold er vanskelig for svaksynte, blinde, døvblinde, og personer med nedsett kognisjon og nedsett motorikk.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er kodefeil på enkelte sider. 

Dette gjelder:

 • forsiden - tre "label"-feil
 • siden for rapporter  - to feilkoder
 • Artikkelside - en feilkode

Vi jobber ned leverandør for å oppdatere og rette feilen. 

 

Innhold som bryter kravet

Det mangler korrekte koder for riktige statusbeskjeder i nettsiden (aria-attributter). 

Dette gjelder: 

 • Det mangler aria-attributtet "role" på søkeresultat.
 • Det mangler aria-attributtet for feilmeldinger i skjema.

Vi jobber ned leverandør for å oppdatere og rette feilen.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har retningslinjer og rutiner for nettpublisering. Disse skal sikre at vi jobber korrekt med universell utforming på nett. Disse blir gjennomgått og revidert ved endringer i regelverk eller ved ny kunnskap om beste praksis for universell utforming.

Medarbeidere som jobber med nettsiden får innføring og opplæring i nettpublisering og universell utforming. Nettredaktøren har et særlig ansvar for å holde seg faglig oppdatert om temaet og regelverket knyttet til universell utforming og tilgjengelighet.

Vi jobber også med klarspråk med eksterne og interne kurs for alle medarbeidere.

Vi jobber systematisk med å tilegne oss og bruke kunnskap om digital tilgjengelighet. Målet er at innholdet og våre tjenester skal bli så bra som mulig for våre brukere.