Tilgjengelighetserklæring for helgelandmuseum.no

 • helgelandmuseum.no
 • STIFTELSEN HELGELAND MUSEUM, organisasjonsnummer 986 332 553
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STIFTELSEN HELGELAND MUSEUM kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på helgelandmuseum.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Enkelte bilder mangler alternativ tekst. Dette vil bli rettet opp, og konsekvensene er at det ikke finnes alternative måter å se bildene på. 

Innhold som bryter kravet

Enkelte Youtube-videoer har ikke alternativ tekst eller teksting. DEtte vil bli rettet fortløpende. Konsekvensen er at videoene ikke er tilgjengelig for døve eller personer med hørselnedsettelse. 

Innhold som bryter kravet

Enkelte Youtube-videoer har ikke alternativ tekst eller teksting. Dette vil bli rettet fortløpende. Konsekvensen er at videoene ikke er tilgjengelig for døve eller personer med hørselnedsettelse. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Lenker på kartsiden har ikke beskrivende lenker. Dette rettes opp fortløpende. Konsekvensene er at kartet blir vanskelig eller umulig å bruke for personer synsnedsettelse. 

Tilgjengelige alternativ

Besøkende kan gå til Besøkssted-landingssiden for å finne samme oversikt. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Noen elementer har ikke unike ID'er. Dette blir rettet fortløpende. Konsekvensen er at assisterende teknologi kan tolke innholdet feil. 

Tilgjengelige alternativ

Innholdet finnes som vanlig tekst. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi ønsker å fortsette å jobbe for at nettsiden vår skal holde en høy standard på universell utforming, slik at den ikke ekskluderer noen brukere. Vi er inneforstått med at dette er kontinuerlig arbeid, og vi ønsker gjerne tilbakemelding fra brukere/besøkende.