Tilgjengelighetserklæring for tonsberg.kommune.no

 • tonsberg.kommune.no
 • TØNSBERG KOMMUNE, organisasjonsnummer 921 383 681

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TØNSBERG KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på tonsberg.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke alle dokumenter har et tekstalternativ til ikketekstlig innhold. Enkelte bilder på nettstedet mangler alternativ tekst.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har ikke hatt kapasitet til å rette alle dokumenter som ligger på nettstedet.

Innhold som bryter kravet i regelverket
 • Tabeller er ikke alltid kodet korrekt på mindre skjermer
 • På nyhetslisten og oversikt over kalenderhendelser er det hopp i overskriftsnivåer.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Utvalg i kalenderen er ikke mulig å velge med tastatur.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Snarveien "Hopp til innhold" virker ikker.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ankere mangler tekst i a elementet i kode

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte steder brukes H3 uten H2.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Manglende språkkode.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte sider har innhold på annet språk uten kode.

Innhold som bryter kravet i regelverket
 • Nedtrekksfelt for type mangler synlig fokusmarkering
 • Hvis det er lagt inn alt-tekst på bilder kan bruker også klikke på bilde. Da åpnes bildet i stor visning. Her mangler synlig fokusmarkering.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket
 • Søkefelt og søkeknapp har samme navn.
 • På sider med flere FAQer, får FAQene samme ID.
 • På sider med flere tabeller, får tabellene samme ID.
Innhold som bryter kravet i regelverket

Feil på radioknapper og avkryssingsbokser. Fieldset skal egentlig ha legend.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber med klarspråk i hele organisasjonen.

Vi scanner nettstedet en gang i uken med verktøyet Monsido for å avdekke feil. Den fanger blant annet opp brudd på uu-kravene.

Universell utforming er et fast punkt på våre webforfattersamlinger.

Vi har planer om flere regelmmessige brukertester av nettsiden. Da vil vi også teste med de som har funksjonsnedsettelser.

En viktig jobb som ligger foran oss er å få dokumenter som ligger på nettsiden lesbare for alle. I løpet av året skal vi igang med opplæring av de som produserer dokumenter. Vi skal få på plass nye rutiner for hvordan vi lager uu-tilpassede dokumenter.

Videooverføringene fra de politiske møtene er ikke tekstet og oppfyller dermed ikke kravene til universell utforming. Det er meget tidkrevende med videoteksting, og vi har ikke hatt kapasitet til å tekste det store videoarkivet vårt. Som et forsøk på å oppfylle kravene om teksting, har vi anskaffet direkteteksting. Foreløpig fungerer ikke dette helt optimalt. Vi håper denne funksjonen vil bli bedre, ettersom ny teknologi utvikles.