Tilgjengelighetserklæring for rvtsvest.no

 • rvtsvest.no
 • HELSE BERGEN HF, organisasjonsnummer 983 974 724
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 16 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HELSE BERGEN HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på rvtsvest.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har enkeltvise bilde utan alt tekst på nettsider i løysinga. Dette medfører at brukarar ikkje får lest opp bildeinnhald. Vi har ikkje hatt god nok kompetanse om universell utforming. Fokus framover er å jobbe meir målretta for å auke kompetanse på universell utforming og utfylling av alt tekst på bilde.

Innhold som bryter kravet

Nokre av videoane på nettstaden er teksta. Samstundes har vi  videoar og podcastar liggande på som ikkje er teksta.  Dette medfører at brukarar som ikkje kan høyre lyd, ikkje får med seg dette innhaldet. Fokus framover er å jobbe meir målretta for å auke kompetanse på universell utforming og imøtekomme krava.

Tilgjengelige alternativ

Enkelte videoer og podcastar har ein oppsummering av innhaldet.

Innhold som bryter kravet

Nokre av videoane på nettstaden er teksta. Samstundes har vi  videoar og podcastar liggande på som ikkje er teksta.  Dette medfører at brukarar som ikkje kan høyre lyd, ikkje får med seg dette innhaldet. Fokus framover er å jobbe meir målretta for å auke kompetanse på universell utforming og imøtekomme krava.

Tilgjengelige alternativ

Enkelte videoer og podcastar har ein oppsummering av innhaldet.

Innhold som bryter kravet

Sida har fleire element med for lavt kontrastforhold. Dette kan medføre at brukarar med dårleg syn, ikkje får med seg innhaldet. Fokus framover er å jobbe meir målretta for å auke kompetanse på universell utforming og imøtekomme krava.

Innhold som bryter kravet

Bildeframvisning på forside respekterer ikkje skjermstorleik eller zoom. Dette kan medføre at brukarar med dårleg syn, ikkje får med seg innhaldet. Vi har ikkje hatt teknisk kompetanse til å møte krava. Fokus framover er å jobbe meir målretta for å auke kompetanse på universell utforming og imøtekomme krava.

Innhold som bryter kravet

Nettsida har fleire elementmed for lavt kontrastforhold. Dette kan medføre at brukarar med dårleg syn, ikkje får med seg innhaldet. Vi har ikkje hatt teknisk kompetanse til å møte krava. Fokus framover er å jobbe meir målretta for å auke kompetanse på universell utforming og imøtekomme krava.

Innhold som bryter kravet

Peikarfølsom pop-over i navigerings-meny som ikkje kan avvisast utan å flytte musepeikar. Dette kan medføre at brukarar med dårleg syn eller nedsett kognisjon eller nedsett handfunksjon ikkje får med seg innhaldet. Vi har ikkje hatt teknisk kompetanse til å møte krava. Fokus framover er å jobbe meir målretta for å auke kompetanse på universell utforming og imøtekomme krava.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Søke-ikonet i navigerings-menyen er ikkje tilgjengelig via tastatur. Navigeringsknapper for bildevisning på forside er ikke tilgjengelige via tastatur. Dette medfører at brukarar som har dårleg syn, ikkje får med seg innhaldet. Vi har ikkje hatt god nok kompetanse til å imøtekomme krava. Fokus framover er å jobbe meir målretta for å auke kompetanse på universell utforming og imøtekomme krava.

Innhold som bryter kravet

Bildefremvisning på forside gir ikkje muligheit for å pause eller stoppe dei automatiske bevegelsene. Dette medfører at brukarar som har dårleg syn, ikkje får med seg innhaldet. Vi har ikkje hatt god nok kompetanse til å imøtekomme krava. Fokus framover er å jobbe meir målretta for å auke kompetanse på universell utforming og imøtekomme krava.

Tilgjengelige alternativ

Bildeframvisninga inneheld lenker til kurs og konferansar, som også er tilgjengeleg under menypunktet "Kurs".

Innhold som bryter kravet

Brukaren har ikkje muligheit til å hoppe direkte til hovudinnhaldet. Dette gjer at brukarar som nyttar tastatur til å navigere på nettstaden, ikkje kan komme raskt til hovudinnhaldet. Vi har ikkje hatt god nok kompetanse til å imøtekomme krava. Fokus framover er å jobbe meir målretta for å auke kompetanse på universell utforming og imøtekomme krava.

Innhold som bryter kravet

Flere lenker er utan tekst eller ledetekst. For eksempel lenker til sosiale medier i navigeringsmeny og bunntekstmeny. Dette gjer at brukarar som nyttar tastatur til å navigere på nettstaden, ikkje får med seg innhaldet.  Vi har ikkje hatt god nok kompetanse til å imøtekomme krava. Fokus framover er å jobbe meir målretta for å auke kompetanse på universell utforming og imøtekomme krava.

Innhold som bryter kravet

Nokre navigeringselement har manglande ledetekst eller ledetekst på engelsk. Dette gjer at brukarar som nyttar tastatur til å navigere på nettstaden, ikkje får med seg innhaldet.  Vi har ikkje hatt god nok kompetanse til å imøtekomme krava. Fokus framover er å jobbe meir målretta for å auke kompetanse på universell utforming og imøtekomme krava.

Innhold som bryter kravet

"Gå til konferansesida"-knapp på forside får ikkje synleg fokus når man navigerer med tastatur. Raude boksar på forsida har utydeleg fokus når man navigerer med tastatur.  Dette gjer at brukarar som nyttar tastatur til å navigere på nettstaden, ikkje får med seg innhaldet.  Vi har ikkje hatt god nok kompetanse til å imøtekomme krava. Fokus framover er å jobbe meir målretta for å auke kompetanse på universell utforming og imøtekomme krava.

Tilgjengelige alternativ

Innhaldet er også tilgjengeleg under menypunktet "Kurs" i hovudmenyen, samt under "Kontakt og informasjon" i hovudmenyen.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Knapper, søk-knapper/input, post-visningar er forskjellig etter kva side man er på. Nokre sider inneheld fleire variasjonar av same element med lik funksjon. Dette kan gjere det vanskelegare for personar som nyttar skjermleser å orientere seg og bruke nettstaden. Vi har ikkje hatt kompetanse til å imøtekomme krava. Fokus framover er å jobbe meir målretta for å auke kompetanse på universell utforming og imøtekomme krava.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Manglande aria-etiketter på flere element som kun vert representert av ikon. Søke-ikon, ikon for sosiale medier. Dette medfører at brukarar som er avhengige av datahjelpemiddel som skjermlesar, skjermforstørrar og programvare for talegjenkjenning ikkje får tilgang til alt innhald på nettsida. Vi har ikkje hatt kompetanse til å imøtekomme krava. Fokus framover er å jobbe meir målretta for å auke kompetanse på universell utforming og imøtekomme krava.

Innhold som bryter kravet

Brukar får ikkje statusbeskjed når søke-modal visast over sida. Dette medfører at brukarar som er avhengige av datahjelpemiddel som skjermlesar, skjermforstørrar og programvare for talegjenkjenning ikkje får tilgang til alt innhald på nettsida. Vi har ikkje hatt kompetanse til å imøtekomme krava. Fokus framover er å jobbe meir målretta for å auke kompetanse på universell utforming og imøtekomme krava.

Tilgjengelige alternativ

Det er eit søkefelt nedst på framsida.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

RVTS Vest har fokus på å jobbe målretta med å gjere nettsidene våre og digitalt innhald tilgjengeleg for alle.

Vi har universell utforming som viktig del av opplæring og informasjon til alle ansatte ved verksemda.