Tilgjengelighetserklæring for CLAE Critical Literacies and Awareness in Education

 • CLAE Critical Literacies and Awareness in Education
 • UNIVERSITETET I STAVANGER, organisasjonsnummer 971 564 679
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I STAVANGER kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på CLAE Critical Literacies and Awareness in Education slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes ikke-tekstlig innhold på nettsiden som bryter kravet. Noen bilder har ikke alt-tekst. Synshemmede får ikke tilgang til informasjonen på bildet. 

Innhold som bryter kravet

Videoer som ligger under ressurser mangler tekstalternativ grunnet manglende kapasitet for teksting på tidspunkt for publisering. Dette innholdet er ikke egnet for hørselshemmede. 

Innhold som bryter kravet

Navigasjonsknapper på nettsiden inneholder ikke tekst. I styleguiden vår er knapper definert som en form. Blinde kan ikke bruke navigasjonsknapper, men de kan bruke menyen til venstre. 

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller ikke alltid kravet til god kontrast mellom tekst og bakgrunn. Styleguiden vår har noen fargekombinasjoner som ikke har godkjent kontrast. Det er vanskeligere for alle brukere å lese innholdet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes bakgrunnsbokser som ikke oppfyller kravet til god kontrast. Styleguiden vår har flere fargekombinasjoner som ikke har godkjent kontrast. Det er vanskeligere for alle brukere å lese innholdet.

Innhold som bryter kravet

Hovedmenyen på nettsiden oppfyller ikke kravet. Undermenyen kommer til syn ved at man holder musepekeren over innholdet og forsvinner når musepekeren flyttes vekk. Det er vanskeligere for brukere med nedsatt syn å navigere i undermenyen.  

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller ikke alltid kravet til god synliggjøring av lenker. Lenkene i styleguiden vår fuller ikke kravene. Det er vanskeligere for alle brukere å se lenker.

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke kodede ledertekster, fordi det ikke er mulig å legge inn alt tekst i CMS-et vi bruker. Personer med nedsatt motorikk og kognisjon får ikke tilgang til informasjon.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke endret språk på hver side, fordi det ikke er mulig å definere flere språk i CMS-et vi bruker. Noen sider vil ikke bli lest opp i riktig språk. 


 

Innhold som bryter kravet

For noen innhold på nettsiden er språket ikke markert i koden, fordi det ikke er mulig å definere et annet språk for deler av innholdet i CMS-et vi bruker. Noen deler av sidene vil ikke bli lest opp i riktig språk. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Universitetet i Stavanger (UiS) har på oppdrag fra rektor iverksatt arbeid med ny handlingsplan for universell utforming. Denne omfatter alle aktuelle områder, i tråd med den nasjonale handlingsplanen Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge 2021–2025 (Kulturdepartementet, 2021). Digitalisering, eller ikt, er et sentralt område i denne.

Det viktigste tiltaket i UiS’ institusjonelle handlingsplan er å bygge en organisasjon for å ivareta kontinuerlig arbeid med universell utforming. Ansvar for universell utforming gjelder imidlertid de fleste ansatte, ikke minst på området ikt. Det viktigste virkemiddelet vil derfor være ulike tiltak for kompetanseutvikling av alle medarbeidere, både i form av frivillige og obligatoriske kurs, etablering av rutiner som ivaretar universell utforming, og lett tilgjengelig informasjon på alle de aktuelle områdene for universell utforming.

Status for arbeidet med universell utforming behandles årlig av universitetsstyret.