Tilgjengelighetserklæring for Microsoft Teams (UDE)

 • Microsoft Teams (UDE)
 • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 19 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Microsoft Teams (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Spilleren har ikke transkripsjonsfunksjon når en delt video spilles av i Teams-applikasjonen.

Innhold som bryter kravet

Spilleren har ikke transkripsjonsfunksjon når en delt video spilles av i Teams-applikasjonen.

Innhold som bryter kravet

Det er noen få områder hvor tester ble utført, og kontroller som vises visuelt, ikke leses av skjermleseren på tiltenkte måter (f.eks. verktøytips, noen varselmeldinger)

Innhold som bryter kravet

Det er noen få områder som bruker farge

Innhold som bryter kravet

Noen funksjoner er ikke i henhold til kontrastkrav.

Innhold som bryter kravet

Noen funksjoner kan få overlapp når man zoomer til 200%

Innhold som bryter kravet

Det er utfordringer med horisontal rulling og tekstinnhold er ikke synlig etter endring av nettleserens zoomnivå til 400%

Innhold som bryter kravet

Det er noen tilfeller i Teams-appen hvor kontrastforhold ikke oppfyller kravet.

Innhold som bryter kravet

Tekstelementer kan bli avkortet eller overlappet etter å ha brukt tekstavstand på siden.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er tilfeller hvor få kontroller ikke er tilgjengelige med tastatur/skjermleser/snarveistaster.

Innhold som bryter kravet

Noen få steder kan fange tastaturfokus i appen.

Innhold som bryter kravet

Her kan det komme avvik fordi brukeren poster noe som ikke er i henhold til kravet - som video og GIF med mye bevegelse.

Innhold som bryter kravet

Det er noen få tilfeller der overskrift/landemerker ikke er implementert.

Innhold som bryter kravet

Det er tilfeller i Teams-appen der brukeren ikke er i stand til å navigere verken sekvensiell eller logisk rekkefølge ved hjelp av tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er tilfeller i Teams-appen der overskriftsstrukturen ikke er riktig implementert. (H1, H2, H3 osv)

Innhold som bryter kravet

Det er få tilfeller der tilgjengelig navn og visuelle navn er forskjellige.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det er noen ledetekster som ikke blir lest opp av en skjermleser.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Roller er ikke definert

Innhold som bryter kravet

Det er tilfeller i Teams der status eller feilmeldinger vises når du utfører en oppgave, ikke er programmatisk bestemt.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .