Tilgjengelighetserklæring for Norsk Romsenter

 • Norsk Romsenter
 • NORSK ROMSENTER, organisasjonsnummer 886 028 482

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 16 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORSK ROMSENTER kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Norsk Romsenter slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes flere bilder på nettstedet som mangler eller kunne hatt bedre beskrivelse. Brukere med leseverktøy vil ikke kunne tolke disse bildene. Alternativtekster og tekstlige beskrivelser vil bli korrigert fortløpende i forbindelse med at innhold blir revidert.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I toppmenyen på alle sider er det benyttet identiske ID-elementer. På flere sider er det benyttet HTML-koder for formatering. Det finnes linker som leder til ikke eksisterende sider, disse vil bli korrigert fortløpende i forbindelse med at innhold blir revidert.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Våre skjemaer er ikke tilrettelagt for auto-complete. Dette medfører at skjemaer er mindre tilgjengelige for brukere med nedsatt kognisjon og/eller motorikk.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er funnet lenker som har hovereffekt som gir en svak fargeendring ved fokus.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I noen tilfeller vil toppmenyen ha for lav kontrast når menyen ligger over bakgrunnsbildet. Det er også mange tilfeller av tekst i bilde med for lav kontrast.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er funnet eksempler på at tekst og tabeller er presentert i form av et bilde. Dette vil bli korrigert fortløpende i forbindelse med at innhold blir revidert.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I hovedmeny så finnes det ingen måte å hoppe over underpunkter i selve menyen. Dette medfører at man må tabbe igjennom alle lenker i menyen før man kommer til neste element.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Samme som beskrevet i pkt 2.1.1. I hovedmeny så finnes det ingen måte å hoppe over underpunkter i selve menyen. Dette medfører at man må tabbe igjennom alle lenker i menyen før man kommer til neste element.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I footer dukker søkefeltet opp som et skjult element når man har tabbet seg igjennom hele nettsiden.

Innhold som bryter kravet i regelverket

De fleste lenkene har god tekst, men det finnes tilfeller med lenker med teksten "her". Disse må byttes med mer informativ tekst. Forsiden har 9 lenker som har samme lenke tekst, men som leder til forskjellige destinasjoner. Det samme gjelder også på enkelte undersider.

Innhold som bryter kravet i regelverket
 • I hovedmeny så finnes det ingen synlig fokus.
 • I artikkellister på forsiden så får skjulte elementer som skal vises når man klikker "Vis flere" fokus uten at de vises på siden.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes sider med engelske tekster, og hvor disse ikke er merket korrekt i koden.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Skjemaer er kodet slik at nettleseren generere en snakkeboble når utfylling mangler eller er feil. I nettlesere som Chrome forsvinner denne etter kort tid. Det bør kodes slik at tilbakemeldinger om feil ved utfylling av skjema ikke forsvinner etter en stund i enkelte nettlesere. Vi vil ha dialog med vår leverandør om å gjøre skjemaer mer tilgjengelige.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Skjema bør ha bedre merking av påkrevde felt. Vi vil arbeide med vår leverandør for å markere påkrevde felt tydeligere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tilbakemeldinger ved feil utfylling skjema opplyser ikke om hva som er feil eller hvilken opplysning som mangler.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er dokumentert en rekke kodefeil. Da nettstedet er under oppgradering og vil erstattes av et nytt nettsted, rettes ikke dette her.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .