Tilgjengelighetserklæring for enebakk.kommune.no

 • enebakk.kommune.no
 • ENEBAKK KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 949 581
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ENEBAKK KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på enebakk.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet
 • Enkelte overskrifter har feil overskriftskode, blant annet i utlisting av artikler under "Aktuelt". Nettsideleverandør jobber med å utbedre feilen. Konsekvensen er at skjermleserverktøy ikke vil lese overskrifter i korrekt rekkefølge. 
 • Tabeller mangler ikoner for sortering. Nettsideleverandør vil utbedre dette.
 • Vi har noen pdf-dokumenter som ikke er universelt utformet. Vi jobber med å legge innholdet i pdf-dokumentene inn i dokumentleser-verktøy, som støtter kravene til universell utforming.
Innhold som bryter kravet

Grå placeholdertekst og grå fokusmarkering har lav kontrast, slik at svaksynte vil ha vansker med å se disse elementene. Vi er i dialog med nettsideleverandør for å utbedre dette.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Enkelte problemer med tastaturnavigasjonsfunksjoner. Søk-knappen forsvinner, bør være synlig hele tiden. Tab-navigasjon er ikke låst til "meny" når "meny" er åpen. "Lukk" og "meny"-knapp ligger oppå hverandre. Vi er i dialog med nettsideleverandør om å utbedre dette. 

Innhold som bryter kravet

Hopp til søk setter ikke fokus på søkefeltet. Søk bør være tilgjengelig. Vi er i dialog med nettsideleverandør om å utbedre dette.

Innhold som bryter kravet
 • Autoutfylling er ikke mulig i skjema for lag og organisasjoner.
 • Feilmeldinger i lag og organisasjoner er lite forklarende.
 • Det bør være tydeligere markering av obligatoriske felt. 

Nettsideleverandør er kjent med at funksjonalitet for lag og organisasjoner har noen svakheter i forhold til universell utforming. Disse feilene vil bli utbedret i en fremtidig versjon av CMS'et.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Feilmeldinger i lag og organisasjoner er lite forklarende. Nettsideleverandør er kjent med at funksjonalitet for lag og organisasjoner har noen svakheter i forhold til universell utforming. Disse feilene vil bli utbedret i en fremtidig versjon av CMS'et.

Innhold som bryter kravet

Feilmeldinger i lag og organisasjoner er lite forklarende. Nettsideleverandør er kjent med at funksjonalitet for lag og organisasjoner har noen svakheter i forhold til universell utforming. Disse feilene vil bli utbedret i en fremtidig versjon av CMS'et.

Innhold som bryter kravet

Feilmeldinger i lag og organisasjoner er lite forklarende. Nettsideleverandør er kjent med at funksjonalitet for lag og organisasjoner har noen svakheter i forhold til universell utforming. Disse feilene vil bli utbedret i en fremtidig versjon av CMS'et.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Feilmeldinger i lag og organisasjoner er lite forklarende. Nettsideleverandør er kjent med at funksjonalitet for lag og organisasjoner har noen svakheter i forhold til universell utforming. Disse feilene vil bli utbedret i en fremtidig versjon av CMS'et.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .