Tilgjengelighetserklæring for statsregnskapet.no

 • statsregnskapet.no
 • DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING, organisasjonsnummer 986 252 932
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på statsregnskapet.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Noen bilder foreløpige mangler alternativ tekst. 

Innhold som bryter kravet

En del presentasjoner som f.eks grafer og tabeller med kompleks informasjon har ikke tekstlige alternativer.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

En del presentasjoner som f.eks grafer og tabeller med kompleks informasjon kan ikke lett forklares som tekst pga kompleksiteten. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes enkelte sider der ikke alt innholdet leses opp eller i riktig rekkefølge. 

Innhold som bryter kravet

Nettstedet inneholder kompleks grafiske framstillinger, der farger enkelte ganger brukes for å gi tilleggsinformasjon eller raskere visuelle oppfatning av variasjoner (f.eks rød for negative tall/utvikling, grønn for positive tall/utvikling). 

Tilgjengelige alternativ

Basis innhold vises tekstlig, mens fargene er kun til å gi en raskere visuelle oppfatning.

Innhold som bryter kravet

Vi har foreløpige enkelte farger og skriftfarger som feiler på kravet om kontrast ift. bakgrunn.

Tilgjengelige alternativ

Tekstene i seg selv er tilgjengelige som maskin-lesbar tekst og i HTML-koden

Innhold som bryter kravet

Enkelte steder, f.eks i grafer og visuelle presentasjoner, er forskjellige data (kolonner o.l) farget for lettere visuelle referans, noen ganger flere ved siden av hverandre. Enkelte grafer/presentasjoner har mange farger i seg, og det er uforholdsmessige krevende å forsøke å skille mer mellom fargene, som ofte plukkes ut tilfeldige/maskinelt av systemet.

Tilgjengelige alternativ

Fargene er primært der som visuelle tilleggsinformasjon for lettere oppfatning. Data o.l er tilgjengelige tekstlig.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

En del kompleks grafer tillater ikke TAB-tastatur navigering mellom datapunktene (f.eks kolonner). Disse grafer er produsert av eksterne verktøy, som ikke har slik funksjonalitet, og vil kreve uforholdsmessige stor byrde å innføre slik funksjonalitet.

Tilgjengelige alternativ

Tektslig innhold (for datapunktene/kolonner osv) er synlig på siden.

Innhold som bryter kravet

Enkelte elementer foreløpige viser ikke visuelle forandringer ved tastatur navigering.

Innhold som bryter kravet

Enkelte elementer foreløpige har ikke relevante navn-tekst.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Enkelte html-elementer genererer ikke-fatale w3c HTML-valideringsvarsler.

 

Innhold som bryter kravet

Enkelte elementer har ikke navn og/eller rolle definert i koden.

Tilgjengelige alternativ

Tekstlig innhold.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .