Tilgjengelighetserklæring for altamuseum.no

 • altamuseum.no
 • VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST- ALTA MUSEUM IKS, organisasjonsnummer 990 717 834
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST- ALTA MUSEUM IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på altamuseum.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

UNESCO-logo har ikke all-text og alle bilder har ikke all-text. Teknisk er løsningen ok.

Innhold som bryter kravet

Alle videoer har ikke undertekster, og Iframes bør ha en beskrivende "title attributt". Teknisk er løsningen ok.

Innhold som bryter kravet

Alle videoer har ikke undertekster og Iframes har ikke en beskrivende "title attributt". Teknisk er det ok.

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke benytte tekst i bilder med mindre teksten kan formidles via all-tekst. Her er det noe som ikke er endret, men det jobbes med det.

Innhold som bryter kravet

Leverandøren jobber med å få dette sjekket og i orden.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er lenker som ikke er tydelig nok markert. Leverandøren jobber med det.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi legger vekt på universell utforming, og vi har nylig vedtatt en handlingsplan for mangfold og inkludering. I den forbindelsen er det også viktig for oss at nettsiden er lagt til rette i henhold til kravene. Vi har derfor gitt våre leverandører i oppdrag å teste og utvikle nettsidene slik at de blir tilgjengelige i henhold til bestemmelsene. Dette forventer vi å være ferdige med i løpet av februar 2023.