Tilgjengelighetserklæring for stavanger.kommune.no

 • stavanger.kommune.no
 • STAVANGER KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 965 226
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STAVANGER KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på stavanger.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes enkelte videoer embeddet fra Youtube og Vimeo som ikke er tekstet. Vi er klar over utfordringen for dette eldre innholdet, og jobber kontinuerlig med å rette feilene. Alle skribenter har fått opplæring i kravene, og alle nye videoer som brukes skal tekstes. 

Innhold som bryter kravet

Det har ikke vært nok oppmerksomhet rettet mot dette. Det kan derfor forekomme enkelte illustrasjoner med tekst i bilder på nettsidene. Stort sett er disse lesbare via alternativ tekst, men vi kan ikke garantere at det ikke finnes feil. Vi jobber med å gjennomgå samtlige illustrasjoner og bilder på nettsidene. 

Tilgjengelige alternativ

Alternativ tekst. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Stavanger kommune har 5600 enkeltsider på nettsidene. Vi har ikke systemer som fanger opp feil bruk av lenkeformål. Det finnes så vidt vi vet ikke CMS-er som fanger opp denne typen feil. Men alle skribenter er opplært i å bruke fornuftige lenker. Men det kan forekomme feil. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Enkelte sider har et annet språk enn valgt språk som reservespråk når innhold ikke finnes på aktuelt språk. Vi anser dette som en viktig funksjon. Alternativet ville vært tomt innhold.  

Tilgjengelige alternativ

Innhold på reservespråk er tilgjengelig. F.eks bokmål for enkelte nynorsksider og engelsk for sider på andre språk enn norsk. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det kan forekomme enkelte innebyggede elementer fra tredjeparter (Iframes) som ikke er i henhold til regelverket. Gjennomgang av iframes står på liste over tiltak i 2023. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Om nettstedet : Stavanger.kommune.no har opp mot 10 millioner sidevisninger i året. Nettstedet har rundt 4600 enkeltsider, og det er et omfattende arbeid å holde kvaliteten på ønsket nivå.

Vi bruker tilbakemeldingsfunksjonene på nettsiden aktivt til feilretting. Via "Fant du det du lette etter?" får vi mellom 4000 og 5000 tilbameldinger hver måned.

Vi har ukentlige arbeidsøkter for å rette opp WCAG-feil via rapporter i kvalitetsverktøyet Monsido.

Generelt om Stavanger kommune

Stavanger kommune har siden gjennom kommunedelplan for universell utforming ble vedtatt i 2014 arbeidet systematisk med universell utforming. Hoveddelen av arbeidet har handlet om å øke bevisstheten blant kommunens egne ansatte om universell utforming, og behovene i kommunen knyttet til dette. Kommunen har også satset tungt på klarspråk, språkprofil og tilgjengelighet på nettløsninger i en årrekke. I skrivende stund revideres denne planen, og universell utforming av digitale tjenester og løsninger er en av fire sentrale søyler.