Tilgjengelighetserklæring for Gjøvik kommune

 • Gjøvik kommune
 • GJØVIK KOMMUNE, organisasjonsnummer 940 155 223
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
GJØVIK KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Gjøvik kommune slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi tilstreber alltid å ha riktig bruk av alt-tekster (tekstlig alternativ) på alle bilder på nettsiden og i dokumenter. Men vi er flere redaktører som jobber med innhold på nettsiden og feil kan forekomme. Vi har rutiner og retningslinjer for nettpublisering som skal sikre at vi jobber korrekt med universell utforming på nett.

Kjente feil i Acos CMS, leverandør jobber med å utbedre feilene:

 • Alternativ tekst og bildetekst har byttet plass.
 • Dersom alternativ tekst for emnetypebilde i webparten er tom skal ikke lightbox vises.
 • Lenkeikonene mangler alternativ tekst, samt at filtype og filstørrelse mangler.
 • Alternativ tekst kommer ikke med i HTML kode.
 • Lenketeksten bør inneholde informasjon om at lenken åpnes i nytt vindu.

Synshemmede får ikke tilgang til informasjon i enkelte bilder og illustrasjoner.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har kartløsninger på nettsiden som ikke er omfattet av regelverket.


Innhold som bryter kravet

Nettsiden har noen videoer som ikke er tekstet. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har videoer på nettsiden som vi ikke tilbyr synstolkning på. Vi har ingen kapasitet eller teknisk løsning som gjør det enkelt for oss å syntolke videoer. 

 

Innhold som bryter kravet

PDF-dokumenter på nettsiden

Nettsiden inneholder en rekke PDF-dokumenter som ikke er universelt utformet.

 • Overskrifter er ikke kodet med rikitg overskriftnivå.
 • Tabeller er ikke kodet rett.

Dette gjør at brukere med skjermleser ikke kan forstå sammenheng og innhold på en god måte når de leser PDF-dokumenter på nettsiden. 

Vi vil i løpet av de neste årene få rettet opp i dette.

 • Vi vil gjøre en vurdering om innholdet i PDF-dokumentet heller kan skrives som tekst på nettsiden.
 • Vi vil endre våre maler, som gjør at de blir universelt utformet. 
 • Unntaket vil være PDF-doumenter av planer som er laget før 2023. 

Dette er en langvarig arbeid, som tar tid. Gjøvik kommune jobber nå systematisk med opplæring, veiledning, endring av rutiner og retting for å oppnå to mål. 

 • 1: Mindre PDF-dokumenter på nettsiden.
 • 2: PDF-dokumenter skal være universell utformet. 

Feil i koding

Kjente feil i Acos CMS, leverandøren jobber med å rette feilene:

 • Tabeller blir ikke alltid kodet korrekt på mindre skjermer. Denne feilen gjør at brukere som benytter hjelpemidler ikke får opplest kolonneoverskriftene korrekt.
 • Webskjema: Nedtrekkslisten er i dag kodet som en knapp. Det må gjøres om til en nedtrekksliste.
 • Det vil legges inn en skjult overskrift på områdemeldingene som varsler skjermleserbrukere om at det er en viktig melding på siden, områdemelding.
 • Hopp i overskriftskoder. På booking løsningen på nettsiden er det flere kodefeil. 
 • Booking: List item er brukt til å formatere tekst.
 • Hopp i overskriftskoder. En del design har doble overskrifter med kode h1.
Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

PDF-dokumenter av planer som er utarbeidet før 2023 vil ikke være universelt utformet. 

Innhold som bryter kravet

Kjente feil i Acos CMS, vår leverandør jobber med å utbedre feilene:

 • Alle steder der ikoner med italic element er benyttet skal skjules for skjermleseren. Dette gjelder for eksempel ikon for å bla til neste bilde i et bildegalleri.
Innhold som bryter kravet

Noen av våre nettsider og dokumenter har bilder med tekst. Vi tilstreber å bruke minst mulig tekst av bilder. De gangene det ikke er et alternativ å unngå tekst i bildet, som for eksempel ved enkelte grafer og illustrasjoner, tilstreber vi å gi et tekstlig alternativ som nettsidetekst (HTML).

Eksempler: 

Planen for 2024 er at Gjøvik kommune skal få et organisasjonskart som er universelt utformet på nettsiden. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Kjente feil i Acos CMS, vår leverandør jobber med å utbedre feilene:

 • Kalenderen i bookingmodulen er vanskelig å benytte med tastaturnavigasjon.
 • Flere av feltene og knappene i lag og organisasjoner mangler fokusmarkering.
Innhold som bryter kravet

Kjente feil i Acos CMS, vår leverandør jobber med å utbedre feilen:

 • Hopp til funksjonen må ha følgende atributt: role=navigation
Innhold som bryter kravet

PDF-dokumenter på nettsiden

Nettsiden inneholder en rekke PDF-dokumenter som ikke er universelt utformet. Mange av PDF-dokumentene inneholder lenketekster som bryt kravet om en god lenketekst. 

Dette gjør at brukere med skjermleser ikke kan forstå sammenheng og innhold på en god måte når de leser PDF-dokumenter på nettsiden. 

Vi vil i løpet av de neste årene få rettet opp i dette.

 • Vi vil gjøre en vurdering om innholdet i PDF-dokumentet heller kan skrives som tekst på nettsiden.
 • Vi vil endre våre maler, som gjør at de blir universelt utformet. 
 • Unntaket vil være PDF-doumenter av planer som er laget før 2023. 

Dette er en langvarig arbeid, som tar tid. Gjøvik kommune jobber nå systematisk med opplæring, veiledning, endring av rutiner og retting for å oppnå to mål. 

1: Mindre PDF-dokumenter på nettsiden.

2: PDF-dokumenter skal være universell utformet. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

PDF-dokumenter av planer som er utarbeidet før 2023 vil ikke være universelt utformet.

 

Innhold som bryter kravet

Kjente feil i Acos CMS, vår leverandør jobber med å utbedre feilen:

 • Filtervisning - feltet Avstand til nærmeste fra: mangler ledetekst, label.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Kjente feil i Acos CMS, vår leverandør jobber med å utbedre feilen:

 • Språk - det er mulig å angi portalspråk, artikkelspråk og språk på deler av artikler. Det er ikke mulig å oversette moduler som kan settes inn i artikler feks. egendefinerg, faq, tabeller. Det er heller ikke mulig å angi språk for kalenderoppføringer.
Innhold som bryter kravet

Kjente feil i Acos CMS, vår leverandør jobber med å rette feilene:

 • ACOS må verifisere at obligatoriske inputfelt er kodet korrekt i lag og foreningsmodulen på nettsiden. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Kjente feil i Acos CMS, vår leverandør jobber med å rette feilene:

 • Søk - søkefelt og søkeknapp har samme navn.
 • Person - flere elementer med samme ID ved kart i personfeltet.

Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Hva gjelder denne erklæring for?
Denne tilgjengelighetserklæringen gjelder for hovednettstedet til Gjøvik kommune og mange av våre underportal som har domeneadresse gjovik.kommune.no/xxxx.
Gjøvik kommune har egne underportaler for våre skoler, barnehager, legekontorer, ungdomstilbud, Bylab-side og Jobbhus Gjøvik. Denne tilgjengelighetserklæringen gjelder for alle disse.

Hvem er ansvarlige for nettstedet?
Kommunikasjonsavdelingen har systemansvar for gjovik.kommune.no.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre nettsidene.

Kvalitetsarbeidet og utviklingsarbeidet foregår i samarbeid med vår leverandør Acos AS.

Historikk for nettstedet
Dagens nettsider ble etablert i januar 2020. Universell utforming, klarspråk og tilgjengelighet har hele tiden vært sentralt i arbeidet.
Alle webredaktører får opplæring i klart og tydelig språk.

Kontinuerlig arbeid
Vi bruker tilbakemeldingsfunksjonene på nettsiden aktivt til feilretting.

Vi skriver et klart og tydelig språk.

Dette prioriterer vi nå:

Vi skal
• opprettholde og videreutvikle et universelt utformet nettsted
• Fortsette arbeidet med fokus på et klart og tydelig språk.
• følge likestillings- og diskrimineringsloven og forskrift om universell utforming av ikt-løsninger
• sikre universell utforming ved valg av tredjepartssystemer og utvikling av eksisterende systemer.
• Informasjon og opplæring internt om universell utforming og krav.
• Rydde opp i PDF-filer.
1)Gjennomgang av alle dokument maler for å sikre at de er universell utformet og har et klart språk.
2) Gjennomgang av alle PDF-dokumenter på nettsiden. Kan noe av disse heller være tekst på nettsiden, og ikke er dokument?