Tilgjengelighetserklæring for Trall app - IOS (UDE)

 • Trall app - IOS (UDE)
 • Android
 • 1.3.8
 • Både mobiltelefon og nettbrett
 • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Appen er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 42 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Trall app - IOS (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Trall-tjenesten fungerer som en musikk-strømmetjeneste med mange av de samme funksjonalitetene som andre musikkstrømmetjenester. Ved testing oppfyller Trall-tjenesten deler av dette kravet. Ytterligere testing og utvikling er nødvendig for å sikre oppfyllelse.

Innhold som bryter kravet

Tjenesten ble utviklet før kravet ble implementert. Trall AS ønsker å utvikle tjenesten til å oppfylle kravet.

Innhold som bryter kravet

Kravet er forsøkt etterkommet, men fungerer ikke på test-tidspunktet. Trall AS ønsker å utvikle tjenesten til å oppfylle kravet.

Innhold som bryter kravet

Dette er foreløpig ikke implementert. Trall AS ønsker å utvikle tjenesten til å oppfylle kravet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Trall er primært utviklet for mobiltelefon og nettbrett, og ikke for enheter med et løst tastatur. Det er under vurdering om dette vil være en del av videreutviklingen knyttet til UU.

Innhold som bryter kravet

Trall er utviklet for nettbrett og mobiltelefoner. Vi har ønske om å videreutvikle for å kunne brukes med tastatur, men det har hittil ikke vært mulig å prioritere dette.

Innhold som bryter kravet

For det meste oppfyller tjenesten kravet, men det er ikke mulig å pause/skjule visualiseringer på hver enkelt sang. Dette ønsker Trall AS å utvikle mulighet for.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for denne appen ble opprettet første gang .