Tilgjengelighetserklæring for nord.no

 • nord.no
 • NORD UNIVERSITET, organisasjonsnummer 970 940 243
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORD UNIVERSITET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på nord.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Nord.no mangler alternative tekster på innebygde rammer, lenker og bilder. Universitetet har mange innholdsprodusenter og må bli bedre på oppfølging. Konsekvensen av denne mangelen er at det blir vanskelig å oppfatte innholdet for mennesker med sensoriske og kognitive funksjonsnedsettelser.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Kravet er ikke bestått, men nord.no er ikke omfattet av dette kravet før 1. februar 2024.

Innhold som bryter kravet

Enkelte sider har ikke riktig overskriftsstruktur, og tabellene mangler viktige elementer. Dette er en kombinasjon av bruker- og utviklerfeil. Konsekvensen er at brukere som er blinde eller har synsvansker kan oppleve det vanskelig å forstå innholdet.

Innhold som bryter kravet

Flere av våre søkefelter har en tilhørende søkeknapp, som ikke er beskrevet tilstrekkelig i koden. Dette er en glipp fra underveis i utviklingen av nye nettsider lansert våren 2023. Feilen fører til at mennesker med synsvansker ikke blir tilstrekkelig instruert.

Innhold som bryter kravet

Mange av lenkene på nord.no har en utforming som ikke møter kravene til kontrast. Dette skyldes en feil i designprosessen av nord.nos nye nettsider, som først ble oppdaget etter lansering. Konsekvensen er at mennesker med nedsatt syn ikke får med seg denne type innhold.

Innhold som bryter kravet

Mange av lenkene på nord.no har en utforming som ikke møter kravene til kontrast. Dette skyldes en feil i designprosessen av nord.nos nye nettsider, som først ble oppdaget etter lansering. Konsekvensen er at mennesker med nedsatt syn ikke får med seg denne type innhold.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes nettsider hvor det ikke er mulig å stoppe, pause eller skjule videoinnhold. Dette er en glipp fra utvikling av nye nettsider. Konsekvensen er at brukere med nedsatt kognisjon kan ha vansker med å flytte fokuset til annet innhold.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Flere av våre søkefelter mangler et name-element som samsvarer med ledetekst. Dette er en glipp fra utvikling av nye nettsider våren 2023. Konsekvensen er at mennesker med stemmestyring, nedsatt motorikk og/eller nedsatt kognisjon kan ha vansker med å forstå innholdet.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

På nord.no er språkkoden nb å finne både på nynorsk og bokmål nettsider. Dette er den standard språkkoden på norsk i vårt publiseringssystem. Konsekvensen er at personer som er blinde, svaksynte, døve, har nedsatt hørsel eller nedsatt kognisjon kan få en utilstrekkelig opplesning av innholdet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

På nord.no er det enkelte innholdselementer som mangler ledetekst i form av label. Dette er feil som ikke ble identifisert i utviklingsprosjektet før lansering av nye nettsider våren 2023. Konsekvensen er at brukere som er avhengig av datahjelpemiddel, kan ha vansker med å bruke chat-vindu og søkefelter.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nord universitet jobber kontinuerlig med universell utforming og økt tilgjengelighet for alle brukere:

På våre nettsider er det opprettet et eget område med informasjon og retningslinjer til hvordan vi kan lage mer universelt utformet innhold. Dette området gir konkrete tips til alt fra systemer til dokumentformater. Det er også laget en nettside rettet mot innholdsprodusenter på nord.no.

Resultatet av årets (2024) erklæring vil deles med våre innholdsprodusenter. Vi vil vektlegge områdene som feilet, men også forsikre oss om at det vi er gode på, blir belyst. Utviklerne vil bli informert om alle feil som ikke kan forbedres eller rettes av innholdsprodusenter, slik at vi på sikt blir enda bedre i alle ledd.