Tilgjengelighetserklæring for nord.no

 • nord.no
 • NORD UNIVERSITET, organisasjonsnummer 970 940 243

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORD UNIVERSITET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på nord.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nord.no mangler alternative tekster på innebygde rammer, lenker og bilder. Konsekvensen er at det blir vanskelig å oppfatte innholdet for mennesker med sensoriske og kognitive funksjonsnedsettelser.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nord.no har enkelte videofiler uten lyd og teksting, som også mangler en beskrivende alternativ tekst. Konsekvensen er at brukere med sensoriske funksjonsnedsettelser kan ha vansker med å forstå innholdet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte sider har bilder av tekst. Bildene kan ikke tilpasses brukeren og er ikke nødvendig for å presentere informasjon. Konsekvensen er at brukere med synsvansker og nedsatt kognisjon kan ha vansker med å forstå innholdet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er mulig å navigere på hele nettsiden ved hjelp av tastaturet – men med to unntak. Konsekvensen er at mennesker med synsvansker eller nedsatt motorikk kan ha vansker med å forstå innholdet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes nettsider hvor det ikke er mulig å stoppe, pause eller skjule videoinnhold. Konsekvensen er at brukere med nedsatt kognisjon kan ha vansker med å flytte fokuset til annet innhold.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettsiden har videoinnhold som blinker mer enn tre ganger i sekundet. Dette kan være et problem for personer med tilstander av lys- eller fotosensivitet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes innebygde rammer som ikke får synlig fokus ved navigering med tastatur. Konsekvensen er at det blir vanskeligere å navigere på nettsiden for mennesker med dårlig syn, nedsatt motorikk eller nedsatt kognisjon.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På enkelte nettsider vil en endring av verdi i skjemafelt føre til at brukeren blir sendt til en ny side – uten å bli varslet om det på forhånd. Konsekvensen er at brukere som er avhengig av å forutse handlinger kan ha vansker med å navigere på nettstedet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettsiden får ikke en kritisk feil ved validering, men det dukker opp to nøstefeil i koden. Dette kan vanskeliggjøre navigering for personer som bruker hjelpemiddelteknologi.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte av våre nettsider har søkefelt med instruksjoner, men som mangler ledetekst. Konsekvensen er at brukere som er avhengige av datahjelpemiddel kan ha vansker med å bruke søket.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Brukere kan oppleve at nytt innhold blir lagt til en nettside, uten at det blir varslet om ved hjelp av en statusbeskjed. Konsekvensen er at alle brukere, og særlig personer med synsvansker eller nedsatt kognisjon, kan risikere å ikke få med seg oppdateringer og andre nettsideendringer.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nord universitet jobber kontinuerlig med universell utforming og økt tilgjengelighet for alle brukere:

Det er etablert en prosjektgruppe som arbeider med å kartlegge Nord universitets systemer og opprette bedre rutiner for informering og opplæring. Dette er et pågående arbeid som inkluderer alle interne og eksterne systemer.

Nord.no er under utvikling og estimert lansering av nytt publiseringssystem er andre kvartal 2023. I arbeidet med opplæring i nytt publiseringssystem vil vi informere om tilgjengelighetsfeil som finnes på dagens nord.no.