Tilgjengelighetserklæring for Blaker skanse

 • Blaker skanse
 • LILLESTRØM KOMMUNE, organisasjonsnummer 820 710 592
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
LILLESTRØM KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Blaker skanse slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

På publiseringstidspunktet var det ingen forekomster av bilder som manglet beskrivende alt-tekster. Men ettersom det er mange administratorer som har tilgang til å legge til arrangementer med bilder, kan det mangle beskrivende alt-tekster på bilder i fremtiden. 

Dette har konsekvenser for hjelpeteknologi.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke god nok fargekontrast på overskriftene til enkeltarrangementer (kontrasten er 1:2.74 enkelte steder). Dette kan påvirke lesbarheten for enkelte brukere.

Innhold som bryter kravet

Når teksten justeres til 2x og det er gjort filtreringer på arrangementer, blir det overlappende tekst (funksjonalitet for å tømme valgte filter overlapper med tekst i nedtrekksmeny).

Konsekvensen er at det er vanskelig for personer som trenger større tekst å jobbe med filter for arrangementene

Innhold som bryter kravet

På publiseringstidspunktet var det ingen forekomster dette. Men ettersom det er mange administratorer som har tilgang til å legge til arrangementer med bilder, kan det forekomme at de inneholder tekst.

Da vil ikke personer som bruker skjermleser får med seg viktig informasjon om arrangementet.

Innhold som bryter kravet

Når tekstavstanden justeres og det er gjort filtreringer på arrangementer, blir det overlappende tekst (funksjonalitet for å tømme valgte filter overlapper med tekst i nedtrekksmeny). Noe av innholdet i nedtrekksmenyene blir også delvis borte. 

Konsekvensen er at det er vanskelig for personer som trenger større tekst å jobbe med filter for arrangementene

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Brukerstyrt innhold gjør at vi ikke har kontroll på innholdet som legges inn. Vi ser at det brytes enkelte ganger (f. eks. at lenketeksten er "klikk her").

De som bruker skjermleser forstår ikke hva lenken handler om.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Søket i løsningen gir gjentagende id-elementer for enkelte tag-er.

Dette er forvirrende bla. ved bruk av skjermleser.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber kontinuerlig med UU. Vi utvikler nettløsningen vår opp mot WCAG-kravene og vi utvikler designsystemet vårt for å ha universelt utformede nettsider - https://design.lillestrom.kommune.no/guide/
Vi bruker verktøyet Siteimprove for å avdekke feil.