Tilgjengelighetserklæring for seopptilnorefjell.no

 • seopptilnorefjell.no
 • KRØDSHERAD KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 962 855
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 14 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KRØDSHERAD KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på seopptilnorefjell.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn på nettsidene til se opp til Norefjell
der bilder mangler alternativ tekst. For mer
informasjon se avsnitt "Alternativ bildetekst" i vedlagt statusrapport. 

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn av videoer uten teksting på
nettsidene til se opp til Norefjell.

Innhold som bryter kravet

Det er gjort gjort funn av lister som ikke er kodet som
lister, se avsnitt "Lister" i vedlagt statusrapport.

Innhold som bryter kravet

På bildet til venstre vises tab- rekkefølgen på forsiden til se opp til
Norefjell. Når brukeren benytter tab- tasten for å navigere på
forsiden til se opp til Norefjell settes fokus på et søkefelt som er
skjult bak et bilde. I tillegg settes fokus på en rekke områder på
siden som ikke er synlig for brukeren, se bilde til venstre.
Tab- rekkefølgen bør være lik som den synlig rekkefølge på
nettsiden og vi anbefaler derfor at tab- rekkefølgen på forsiden til se
opp til Norefjell endres noe. 

Vi anbefaler at brukeren bør komme til
lenkene for "Grønn transport", "Grønne gründere", "Grønne
stemmer", "Om oss", "Kontakt oss" før fokus settes på lenkene for
"Prøve busstjenesten "Helt Frem" i vinterferien?" og "Norges mest
bærekraftige hyttefelt".

Innhold som bryter kravet

Det er gjort et funn av et bilde av tekst. Se avsnitt
"Alternativ bildetekst" i vedlagt statusrapport. 

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn der ikke- tekstlig innhold har for svak
fargekontrast, se avsnitt "Tilstrekkelig kontrast skal
sikre god lesbarhet", i vedlagt statusrapport.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Søkefeltet på forsiden ligger nå skjult bak bilde og bør
derfor flyttes.

Innhold som bryter kravet

Acos vil fjerne hurtigtaster for hopp til innhold, søk og
meny i fremtidig versjon.

Innhold som bryter kravet

Funksjon for hopp til innhopp på nettsidene til se opp
til Norefjell har noen mangler, se avsnitt "Mulighet til
å hoppe over innhold på siden" i vedlagt statusrapport. 

Innhold som bryter kravet

Se avsnitt "Tabbrekkefølge" i vedlagt statusrapport.

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn på nettsidene til se opp til Norefjell
der lenkemålet ikke fremgår tydelig av lenketeksten.
Se avsnitt "Lenker skal være beskrivende" i vedlagt statusrapport.

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn av noen få elementer som mangler
fokusmarkering, se avsnitt "Det skal være mulig å
navigere med tastatur" i vedlagt statusrapport. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er avdekket sider med kodefeil, se avsnitt "Koden
skal følge gjeldende standarder" i vedlagt statusrapport. 

Innhold som bryter kravet

Lukkeknappen i skjermbilde for "Fant du det du leita etter?"
mangler fokusmarkering. Dette er en feil Acos vil utbedre i
fremtidig versjon. "Norges mest barekraftige hyttefelt". 

Søkefelt og søkeknapp har samme navn, "Søk". Acos har registrert feilen og vil utbedre den i enfremtidig versjon.

Feil i overskriftsnivåer på søkesiden. Vi anbefaler at kun siden sin
hovedoverskrift har overskriftskode <h1>. Videre skal rekkefølgen væreh1,
h2, h3 og så videre. <h1>-<h3> er ikke tillatt. Acos vil utbedre dette
problemet i en fremtidig versjon.

Tekst kuttes på mobil. 

Artikkel: Viken Mobilitetspunkt Lillestrøm
Artikkel: Halden Krødsherad

Det bør legges inn aria- expanded="false" i deres kundedesign for å fortelle skjermleseren at valg for meny er minimert.

Tom liste i deres kundedesign bør fjernes. Søk

Siden for "Les siste nytt fra Norefjellregionen" har ifølge
valideringstjenesten til W3C en feil.

Forsiden til se opp til Norefjell har ifølge valideringstjenesten til W3C en feil.

Norefjell (seopptilnorefjell.no)

Siden om oss har har ifølge valideringstjenesten til W3C to feil.

Om oss


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nettsiden til seopptilnorefjell.no er en relativt ny nettside. Vi skal jobbe med rapporten og utbedre fortløpende. Det er noen feil som nettsideleverandør skal forbedre i senere versjoner, dette er feil vi som kunde ikke selv kan forbedre.

Via en slik rapport blir vi som innholdsprodusenter mer bevisste på hvilke "feller" vi går i. Det vil være en kontinuerlig jobb for oss fremover å forbedre oss i forhold til de krav som stilles til universell utforming.