Tilgjengelighetserklæring for booking.duell.no/anno-museum

 • booking.duell.no/anno-museum
 • ANNO MUSEUM AS, organisasjonsnummer 994 933 272

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 18 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ANNO MUSEUM AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på booking.duell.no/anno-museum slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Bilder brukes kun som dekor, feks på et arrangementskort.

Tilgjengelige alternativ

Selve teksten gir forklaringen kunden trenger, feks på et arrangementskort.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Overskrifter er feil kodet. Det er også andre feil i koden som kan skape problemer for brukere av skjermleser/leselist.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På samlesiden for arrangementer/produkter (side med flere kort) får man lite informasjon om hva man egentlig ser. Rekkefølgen på informasjonen inne i en artikkel om et arrangement/produkt er i en fornuftig rekkefølge, men feil i koden gjør at innholdet ikke leses opp av skjermleser.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Generelt legger designet opp til mye tomrom under header, for eksempel over produktene i handlekurven. Særlig gjelder dette på liggende skjerm, for eksempel på en mobil liggende blir all informasjon i handlekurven borte, på ipad liggende er over halve skjermen uten informasjon. Dette gir utfordringer hvis man ikke forstå at man må scrolle nedover på siden.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke ikoner e.l. som viser at det er feks telefonnummer og e-postadresse man skal fylle inn i skjema.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er kun farge som indikererer brukerens valg mellom enkelte knapper, feks betaling mes kort, vipps eller faktura.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bilder på kort og arrangement/produktsider kan innholde tekst med informasjon om arrangementet, men denne informasjonen er tilgjengelig i selve arrangementet/produktbeskrivelsen.

Tilgjengelige alternativ

Informasjonen i bildet er også tilgjengelig i selve arrangementet/produktbeskrivelsen.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Høyden på tekst er spesifisert i koden.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke mulig å navigere gjennom sidene med tabulator, noe som skaper problemer spesielt ved bruk av leselist.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke mulig å navigere med tastatur.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tabulaturnavigasjon er ikke fullt ut mulig.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Mangler beskrivende tittel på enkelte sider.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke mulig å finne arrangementer og produkter fra andre museer i Anno hvis du står inne på et museums side. Siden Anno museum er avsender av siden, er det naturlig at en bruker ønsker å se arrangementer/produkter fra hele Anno.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

En kjøpsprosess krever at handlinger utføres i en spesiell rekkefølge.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Påkrevet felt i skjema er markert med *, men det er ikke en ledetekst som forklarer at tegnet * betyr påkrevet. Det er heller ingen tekst som sier at du må velge minst en billettype for å komme videre.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Visuell ledetekst stemmer ikke alltid over ens med ledetekst i kode. For eksempel står det "bestill" på knappen for å legge billetter i handlekurven, men "add to cart" i koden. Dette kan skape problemer for personer som bruker taleinput.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke beskrevet at tegnet * betyr at feltet er påkrevet i bestillingsskjemaet. I handlekurven er det ikke beskrevet at man må velge betalingsmetode. Velger man betalingsmetode faktura, er det ikke beskrevet hvordan man får tak i fakturakode.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er flere feil i strukturen på koden og aria-varibelen, som skaper problemer med navigering via tastatur og leselist.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte knapper er bare tilgjengelige hvis man klikker på dem, fordi de er skjult i koden. Brukere med leselist eller talestyring finner ikke disse knappene.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Anno museum ønsker at vår virksomhet, herunder vår løsning for kjøp av digitale billetter, Duell, skal være så universelt tilgjengelig som mulig. Systemet er fortsatt i implementeringsfasen når tilgjengelighetserklæringene fylles ut, og vi vil jobbe tett med Kasseservice, som er leverandør av systemet, med å rette opp i de brudd som tilgjengelighetserklæringen har avdekket. I tillegg vil vi kontinuerlig jobbe med å god tilgjengelighet av innholdet redaksjonelt. Også opplæringen av medarbeidere som jobber med løsningen, ønsker vi å gjøre stadig bedre. Vi oppfordrer alle som oppdager eventuelle brudd på kravene til tilgjengelighet til å gi oss tilbakemelding.