Tilgjengelighetserklæring for Filmoteket

 • Filmoteket
 • BERGEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 338 531

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BERGEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Filmoteket slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Filmoteket har ikke støtte for alt-tekst på bilder. Kravet ikke oppfylt av ressursmessige hensyn. Konsekvenser av manglende alt-tekst er at synshemmede brukere av Filmoteket ikke får mulighet til å få alt-tekst opplest.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Filmoteket har ikke støtte for overskriftsnivåer. Kravet kke oppfylt av ressursmessige hensyn. Konsekvenser av mangelet er at synshemmede brukere av Filmoteket ikke får info om at en tekst er formtatert som overskrift og på hvilket nivå.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke stor nok kontrast mellom orangefargen og de mørke fargene som brukes på nettsiden. Det har ikke vært nok bevissthet rundt kontrastratio da nettsiden ble designet. Kan skape problemer forbrukere med synsforstyrrelser.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ved 200 % forstørrelse mistes noe av innholdet. Krav om 200 % forstørrelse var ikke kjent da designet ble implementert. Dette er til ulempe for brukere med dårlig syn.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke mulig for brukeren å endre tekstavstand på Filmoteket, f.eks ia artikler. Dette kan skape utfordringer for brukere med synsforstyrrelser.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke mulig å navigere blokkvis ved tastatur. Dette er en mangel forbrukere med synsnedsettelse, og som kan vanskeliggjøre navigasjonen i noe grad.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke fokus ved tastaturnavigasjon Dette er en mangel for brukere med synsnedsettelse, og som kan vanskeliggjøre navigasjonen i noe grad.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette er ikke sjekket.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Alle skal ha like muligheter til å benytte Filmoteket. Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere. Norgesfilm arbeider derfor kontinuerlig og systematisk med videreutvikling og forbedring av tjenesten iht retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) https://www.w3.org/WAI/standardsguidelines/wcag/.

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger:
- Vi måler jevnlig kvaliteten på våre nettsider for å rette opp WCAG-feil.
- Månedlige arbeidsøkter for å rette opp WCAG-feil.
- Vi har et klart og tydelig språk.
- Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
- Du kan forstørre teksten i nettleseren din.
- Vi vil oppfylle kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker.
- Bildene får alt-tagg.
- Null feil for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0. Ingen feil for A og AA, og tilstrebe å ha null AAA-feil.

Tilgjengelighetserklæringen revideres minimum årlig, og fortløpende i takt med videreutvikling og oppdatering av Filmoteket.