Tilgjengelighetserklæring for tenktromso.no

 • tenktromso.no
 • TROMSØ KOMMUNE, organisasjonsnummer 940 101 808
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TROMSØ KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på tenktromso.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er funnet forekomst av illustrasjon/ikoner som mangler tilstrekkelig alt-tekst.

Innhold som bryter kravet

Det er funnet avvik mellom måten heading er kodet på og hvordan heading fremstår visuelt for brukeren.

Innhold som bryter kravet

Video-tittelen og datoinformasjon forsvinner dersom brukeren øker skriftstørrelsen i nettleseren. Dette er et problem for brukere som eksempelvis trenger å øke skriftstørrelsen.

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn av elementer på forsiden som ikke reagerer dersom en bruker ønsker å overstyre tekstavstanden.

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn av at ledetekst (i hoverfunksjon) på e-postadresser ikke oppgir tilstrekkelig informasjon om å minne brukeren på ikke oppgi personlig informasjon i e-post.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn i en filterfunksjon knyttet til utlisting av nyheter som ikke tillater eller gjør det vanskelig for brukeren å filtrere informasjon på årstall.

Tilgjengelige alternativ

Innholdet er tilgjengelig dersom:

 • brukeren vet hva hen er ute etter og søker konkret etter informasjonen
 • brukeren vet hva hen er ute etter og visuelt eller maskinelt skroller/paginerer de utlistede nyhetene
Innhold som bryter kravet

Brukeren kan navigere seg vekk fra nedtrekksmeny ved å trykke Esc-knapp, men det mangler informasjon som forklarer at dette er mulig. Samme nedtrekksmeny mangler funksjonalitet for å navigere seg vekk ved å bruke tab/pil-taster. 

Tilgjengelige alternativ

Ja. Brukeren kan trykke Esc-knapp.

Innhold som bryter kravet

Det identifisert at titler (som har kollaps-funksjon) ikke er tilstrekkelig programmatisk kodet, og at valg av årstall i en filterfunksjonalitet for utlisting av nyheter må justeres (årstall faller utenfor landmark).

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn av lenke-tekster som ikke i tilstrekkelig grad informerer om hva/hvor det lenkes.

Innhold som bryter kravet

Det er funnet forekomst av titler (med kollapsfunksjon) som ikke er kodet som titler. Det er også funnet forekomster av titler (i størrelse H5) som burde vært presentert som vanlig tekst i stedet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn av elementer som har underelementer ("barn") som ikke er korrekt programmatisk angitt.

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn av miniprogram/skjermelement (på engelsk widget) som ikke har tilstrekkelig ARIA-beskrivelse/verdi. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

I arbeidet med tilgjengelighetserklæringen for nettstedet tenktromso.no er det gjennomført:

- En fullstendig maskinell gjennomgang av alle sidetyper/moduler med formål om å avdekke og dokumentere eventuelle systematiske avvik fra kravene i WCAG
- Den maskinelle testen er ikke utført på tenktromso.no, men for nettsiden tromso.kommune.no som deler samme kodebase og malverk som tenktromso.no

Resultatene fra ovennevnte tester danner mye av grunnlaget for vårt videre arbeid med universiell utforming. Samtlige avvik som er avdekket og dokumentert er allerede lagt til gjennomgang og forbedring hos vår tekniske leverandør. Mange av de systematiske feilene som er avdekket er mangler som allerede delvis er utbedret. Alle mangler vil bli adressert punkt for punkt i dagene og ukene som kommer.

Funnene er også med å sette kurs for vårt videre arbeid med blant annet:
- Publiseringsrutiner
- Retningslinjer og malverk for produksjon av dokumenter i sekretariatet til Tenk Tromsø og får våre partnere (Tromsø kommune, Troms fylkeskommune, Statens vegvesen) som produserer dokumenter som kan bli publisert på nettstedet
- Forbedre våre testrutiner ved videreutvikling av eksisterende funksjonalitet og utvikling av nye sidetyper og funksjonalitet
- Kompetanseutvikling