Tilgjengelighetserklæring for Marfo.no

 • Marfo.no
 • SENTER MOT MARIN FORSØPLING, organisasjonsnummer 820 327 462
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SENTER MOT MARIN FORSØPLING kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Marfo.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har bilder og annen grafikk som er uten tekstalternativer. Årsaken er at tekstalternativet ikke er lagt inn av redaktør før publisering. 

Dette fører til at blinde og svaksynte ikke får med seg hva som vises i enkelte bilder og grafer.

Redaksjonen jobber med rettelser ut fra en liste over de fleste tilfeller på nettsiden der tekstalternativer mangler.

Innhold som bryter kravet

Videoene Slik bruker du rydde og Sign up for Lighthouse Lofoten 2022 har innhold som kun presenteres med video uten lyd og ikke har tilgjengelige alternativer. Dette kan føre til at blant annet blinde og svaksynte ikke får med seg informasjonen.

Redaksjonen jobber med å gi tilgjengelige alternativer for disse videoene.

Innhold som bryter kravet

Opptakene av introkursene om rydde mangler teksting. Dette kan føre til at  døve og brukere med nedsatt hørsel ikke får med seg informasjonen.

Redaksjonen jobber med å tekste eller gi alternativt innhold for disse videoopptakene.

Innhold som bryter kravet

Komponenten med "Tema: fiskeri" på temasiden om Sjøbaserte kilder, og andre sider der den samme komponenten brukes, har overskrifter som ikke er kodet med riktig nivå. Dette gjelder også overskriftene i footeren.

Dette kan føre til at brukere av skjermlesere, ikke får lest opp overskrifter med riktig relasjon i forhold til resten av innholdet.

Leverandøren av nettsiden jobber med å fikse feilene.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er innhold i grafene på "Statistikk over strandrydding" som ikke er tilgjengelig med tastaturnavigering.

Brukere som kun navigerer med tastatur, får ikke tilgang til alt innholdet på siden.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Når deler av innholdet ikke er oversatt på et språk, mangler det merking i koden som forteller hvilket språk det er skrevet i på grunn av begrensninger med teknologien.

Dette kan føre til at blant annet brukere med hjelpemiddelteknologi, som skjermlesere og annen funksjonalitet for å presentere tekstlig innhold, ikke får presentert innholdet på korrekt måte.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

På nettsidens internsøk, er det menyer på mobil som ikke oppgir riktige verdier på grunn av kodefeil. Blinde og brukere med nedsatt syn kan ha begrensninger i hvilke filtere de kan bruke på mindre enheter.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .