Tilgjengelighetserklæring for renovasjonen.no

 • renovasjonen.no
 • RENOVASJONEN NÆRING AS, organisasjonsnummer 989 190 865

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 16 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
RENOVASJONEN NÆRING AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på renovasjonen.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes bilder på nettstedet som mangler eller kunne hatt bedre beskrivelse. Hovedbanner på forsiden mangler alt-tekst. Brukere med leseverktøy vil ikke kunne tolke disse bildene. Alternativtekster og tekstlige beskrivelser vil bli korrigert fortløpende i forbindelse med at innhold blir revidert.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes minst én video med bilde av tekst, som ikke kan leses opp. Brukere med utfordringer knyttet til syn vil ikke kunne få med seg innholdet i dette videoklippet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes video med tale uten teksting på nettstedet. Brukere som har utfordringer med hørsel vil ikke kunne få med seg dette innholdet. Vi undersøker muligheten for å tekste eksisterende og fremtidige videoklipp på vårt nettsted.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes ID'er som ikke er unike. Disse er relatert til søkefeltet i header og SVG-bilder. Det finnes noe gammeldags HTML i footer som ikke skiller tilstrekkelig på innhold og presentasjon. Det finnes sider som mangler overskrift H1. Mangler knyttet til informasjon og relasjoner kan forstyrre brukere som bruker ulike hjelpemidler. Vi undersøker muligheter for å rette opp dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har skjemaløsninger på vårt nettsted med felt som ikke er merket med korrekt datatype. Felt for telefon benytter for eksempel ikke input-type: tel. Våre webskjema er heller ikke tilrettelagt for auto-complete. Skjema bestill container har en ekstra checkbox knyttet til captcha. Vi er i dialog med vår leverandør om å gjøre skjemaer mer tilgjengelige.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes lenker i footer som kun markeres med farge. Fokus på skjemafelt indikeres kun med farge. Brukere med redusert fargesyn vil ha vanskeligheter med å se disse lenkene i footer, samt se at skjemafelt får fokus.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes tekst som ikke har god nok kontrast mot bakgrunn. F.eks. Tittel i sidemenyer og aktive menypunkt, publisert dato i søkeresultat og tilbakemeldinger ved utfylling av skjemafeltene (hentedato/ tilleggsopplysninger). Hovedbanner på forsiden har også tekst med for lav kontrast mot bildet i bakgrunnen. Vi vil undersøke muligheten for å bedre kontrasten på disse elementene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Søkefelt som kan hentes frem i toppen av alle sider, er markert med for lav kontrast til bakgrunnen. Ikon for å lukke søkefelt på mobil og ikonlenker til sosiale medier i footer har for lav kontrast. Vi vil undersøke muligheten for å bedre kontrasten på disse elementene.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Funksjonen for å hoppe til hovedinnhold vises ikke riktig, og kan derfor kun benyttes av brukere som får tekst opplest.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Fokusrekkefølgen i header og footer er ikke optimal. Fokusrekkefølgen i header er heller ikke konsekvent på forside sammenlignet med andre sider.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Søkeknapp i header mangler lenketekst/formål. Dette gjelder også søk og meny på mobil. Ikoner til sosiale medier mangler lenketekst/formål. Datovelger i skjemaer mangler lenketekst. 

Det kan finnes lenker i enkelte artikler som har manglefulle lenketekster/-formål. Lenketekster og -beskrivelser har betydning for brukere som får lenker opplest. Lenker i ordinært innhold vil bli kontrollert og korrigert i forbindelse med at innhold blir revidert.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Valg for å åpne søkefelt i header mangler synlig fokus. Det er svak markering av synlig fokus på skjemafelt. Vi undersøker med vår webleverandør om mulighetene for å rette dette. 

Tilgjengelige alternativ

I nettlesere som Chrome kan brukeren skru på ekstra uthevning av fokus under Innstillinger > Tilgjengelighet > "Vis en rask fremheving av objektet i fokus".

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Obligatoriske felt i skjemar som ikke er fylt ut, bør markeres tydeligere (ikke bare med farge). Det bør også kodes slik at tilbakemeldingen ikke forsvinner etter en stund i enkelte nettlesere. Vi har dialog med vår leverandør om å gjøre skjemaer mer tilgjengelige.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes obligatoriske felter i skjemaer på nettstedet som ikke er markert som påkrevd. Brukeren skulle fått informasjon om hvilke felter som er obligatorisk før utfyllingen av hvert felt.
 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tilbakemeldinger ved feil eller manglende utfylling av skjemafelt opplyser ikke alltid om hva som er feil eller hvilken opplysning som mangler.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes enkelte duplikate ID'er. Det finnes utdatert kode på html elementer. Vi vil ha dialog med vår leverandør om å gjøre korrigeringer slik at HTML-koden er gyldig.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Testingen som er gjort i forbindelse med tilgjengelighetserklæringen avdekket en del mangler vi ikke har vært klar over. Vi vil opprette dialog med leverandøren av webløsningen vår for å gjøre nettstedet mer tilgjengelig for alle. Vi håper å kunne korrigere en del ting innen kort tid. Vi skal også ha fokus på å heve kompetansen internt når det gjelder universell utforming.