Tilgjengelighetserklæring for renovasjonen.no

 • renovasjonen.no
 • RENOVASJONEN NÆRING AS, organisasjonsnummer 989 190 865
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
RENOVASJONEN NÆRING AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på renovasjonen.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes bilder på nettstedet som mangler eller kunne hatt bedre beskrivelse. Hovedbanner på forsiden mangler alt-tekst. Brukere med leseverktøy vil ikke kunne tolke disse bildene. Alternativtekster og tekstlige beskrivelser vil bli korrigert fortløpende i forbindelse med at innhold blir revidert.

Innhold som bryter kravet

Det finnes video med tale uten teksting på nettstedet. Brukere som har utfordringer med hørsel vil ikke kunne få med seg dette innholdet. Vi undersøker muligheten for å tekste eksisterende og fremtidige videoklipp på vårt nettsted.

Innhold som bryter kravet

Vi har skjemaløsninger på vårt nettsted med felt som ikke er merket med korrekt datatype. Felt for telefon benytter for eksempel ikke input-type: tel. Våre webskjema er heller ikke tilrettelagt for auto-complete. Skjema bestill container har en ekstra checkbox knyttet til captcha. Vi er i dialog med vår leverandør om å gjøre skjemaer mer tilgjengelige.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det kan finnes lenker i enkelte artikler som har manglefulle lenketekster/-formål. Lenketekster og -beskrivelser har betydning for brukere som får lenker opplest. Lenker i ordinært innhold vil bli kontrollert og korrigert i forbindelse med at innhold blir revidert.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Testingen som ble gjort i forbindelse med tilgjengelighetserklæringen tidlig i 2023 avdekket en del mangler vi ikke var klar over. Vi har i ettertid hatt dialog med leverandøren av webløsningen vår og utbedret malene på en rekke punkter. Vi vil fortsette å ha fokus på å heve kompetansen internt når det gjelder universell utforming, samt vurdere ytterligere forbedringer på nettstedet vårt, slik at det blir mest mulig tilgjengelig for alle.