Tilgjengelighetserklæring for skole.digilaer.no

 • skole.digilaer.no
 • UTDANNINGSDIREKTORATET, organisasjonsnummer 970 018 131
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UTDANNINGSDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på skole.digilaer.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Dekorative bilder mangler "tom" alternativ tekst som gir beskjed til skjermleser at bildetekst ikke skal leses.

Nettstedet bruker programvare der det er feil fra leverandørens side.

Vi følger leverandøren opp på utbedring av feilen.

 

Innhold som bryter kravet

På en side har vi ett informasjonselement som ikke har korrekt merking for at skjermleser skal fungere tilfredsstillende. 

Nettstedet bruker programvare der det er feil fra leverandørens side.

Vi følger leverandøren opp på utbedring av feilen.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

På noen sider har vi bygd inn innhold fra en annen nettside ved hjelp av iframe. Disse informasjonselementene har ikke korrekt merking for at skjermleser skal fungere tilfredsstillende. 

Nettstedet bruker programvare der det er feil fra leverandørens side.

Vi følger leverandøren opp på utbedring av feilen.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

En side mangler merking av språk, dette er nødvendig for at skjermleser skal kunne forstå hvilke språk den skal lese opp. 

Dette skyldes mangler under utvikling av tjenesten.

Vi har startet arbeid med utbedring av feilen.

 

Innhold som bryter kravet

Når en bruker har valgt et språk som ikke er 100% oversatt av leverandør vil ikke oversatte tekster bli vist på engelsk. Det mangler merking av språk for disse ikke oversatte tekstene.

Konsekvens for bruker er at skjermleser ikke forstår hvilke språk den skal lese opp.

Nettstedet bruker programvare der det er feil fra leverandørens side.

Vi følger leverandøren opp på utbedring av feilen.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi har flere feil i koden til nettsiden. Dette medfører en risiko for at  skjermleser og nettleser ikke presenterer innholdet riktig. 

Nettstedet bruker programvare der det er feil fra leverandørens side.

Vi følger leverandøren opp på utbedring av feilen.

Innhold som bryter kravet

Vi har flere informasjonselementer som ikke har korrekt merking for at skjermleser skal fungere tilfredsstillende. 

Nettstedet bruker programvare der det er feil fra leverandørens side.

Vi følger leverandøren opp på utbedring av feilen.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .