Tilgjengelighetserklæring for Hjertnes kulturhus

 • Hjertnes kulturhus
 • SANDEFJORD KOMMUNE, organisasjonsnummer 916 882 807
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SANDEFJORD KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Hjertnes kulturhus slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden oppfyller ikke alle kravene til ikke-tekstlig innhold per i dag. Flere bilder og knapper mangler alternativ tekst. Dette kan forhindre at de som bruker skjermleser får med seg alt av informasjon som finnes på nettstedet. Siden støtter ikke fullt ut dette og skal erstattes 2024

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Nettsidene har i en rekke artikler medieinnhold som supplement/alternativ til tekst. De fleste videoer er filmtrailere og har både lyd og video. En rekke trailere er i tillegg tekstet, men ikke alle.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

 Enkelte artikler knyttet til kulturforestillinger har innebygget avspillere for musikk og lydfiler. Innholdet er bundet opp av opphavsrett og leveres fra tredjepart. Medieinnhold er plassert tett inntil tekst og samlet i hver aktuell forestillingsartikkel for å gi kontekst. 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket
 • Lyd og video som er ment som mediealternativ til tekst.

  Det er presentert i direkte nærhet til en tekst, og det er ikke tvil om at det er et mediealternativ til den aktuelle teksten.

  Det er ofte innebygget i egen avspiller som skiller seg fra resten av innholdet eller med et eget ikon

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Teksting og gjengivelse av sanger er beskyttet av opphavsrett og vil kreve særdeles store ressurser lokalt. 

Tilgjengelige alternativ

Artikkeltekstene vil søke å forklare typen innhold, sjanger, aldersgrenser og annet relevant for publikum. 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Nettsidene har i en rekke artikler medieinnhold som supplement/alternativ til tekst. De fleste videoer er filmtrailere og har både lyd og video. En rekke trailere er i tillegg tekstet, men ikke alle. Dette er produsert eksternt og beskyttet av opphavsrett. Spilles i innebygget eksterne avspillere. 

Tilgjengelige alternativ

Artikkeltekstene beskriver forestillingens innhold og målgruppe, men ikke nødvendigvis i samsvar med den visuelle presentasjonen og avvik kan oppstå. 

Innhold som bryter kravet

Enkelt elementer med støtteinformasjon er visuelt plassert i bakgrunnen med en gjennomlyst grå farge. Kontrasten er for lav. Ednringer arbeides med og vil bli implementert. Eksempel på for lav kontrast er typisk sluttider i programoversikten

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Hjertnes kultuhus leier ut salene til eksterne aktører og artister. Videre presenteres filmer som går på kino. De fleste filmer og kulturforestillinger har egne plakater knyttet til sine arrangementer. Plakatene er tredjeparts eiendom og kan ikke uten videre redigeres og tilpasses. Enkelte plakater har tekst over bilder med støtteinformasjon. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Hjertnes kultuhus leier ut salene til eksterne aktører og artister. Videre presenteres filmer som går på kino. De fleste filmer og kulturforestillinger har egne plakater knyttet til sine arrangementer. Plakatene er tredjeparts eiendom og kan ikke uten videre redigeres og tilpasses. Enkelte plakater har tekst over bilder med støtteinformasjon. Lokal tilpassing vil kreve store ressurser og gjøres i samarbeid med eier. 

Tilgjengelige alternativ

Alle artikler har beskrivende tekst knyttet til forestillingene. Teksten er ikke direkte knyttet til teksten i bildet, men søke beskrive for samme formål. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden er per i dag ikke fullstendig kompatibel med navigering kun med bruk av tastatur. Enkelte elementer, som for eksempel nedtrekksmenyer, kan ikke navigeres til med bruk av kun tastaturet. Dette kan forhindre at de som bruker skjermleser får med seg alt av informasjon som finnes på nettstedet.

Innhold som bryter kravet

Enkelte elementer på nettstedet oppdateres dynamisk. Dette gjelder for eksempel bildet øverst på førstesiden. Her vil det med få sekunders mellomrom variere ulike plakatbilder som viser til kommende arrangementer. Det er lagt opp til at det aldri skal være mer enn fire bilder før første bilde gjentar seg. 

Tilgjengelige alternativ

Alle plakater som rullerer finnes også i det faste programmet rett under. 

Innhold som bryter kravet

Nettsiden kan per i dag ikke oppfylle dette kriteriet da noen av elementer ikke er fokuserbare og dermed hoppes over ved bruk av navigasjon med tastaturet, som f.eks. nedtrekksmenyer. Dette kan forhindre at de som bruker skjermleser får med seg alt av informasjon som finnes på nettstedet.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har per i dag ikke synlig fokus på alle nødvendige elementer, som f.eks nedtrekksmenyer. Dette kan forhindre at de som bruker tastaturet til å navigere seg rundt på nettstedet får tilgang til alt av informasjon som ellers er tilgjengelig.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har per i dag ikke et definert språk. Dette kan forhindre at skjermlesere leser opp innholdet på riktig språk.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Nettsidene lenker til ekstern leverandør når man trykker på kjøp billett. Det er ikke gitt alle oppdager at de navigerer videre til et nytt nettsted. Ved billettkjøp må man fylle ut kontaktinformasjon og eventuell betalingsinformasjon hos ebillett.no(ekstern leverandør). Feil oppdages ikke automatisk i alle felter på disse sidene


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .