Tilgjengelighetserklæring for valg.no

 • valg.no
 • VALGDIREKTORATET, organisasjonsnummer 916 132 727
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
VALGDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på valg.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes tilfeller der det mangler alternativ tekst på bilder, eller alternativ tekst er lite beskrivende for innhold og/eller funksjon. Det er også tilfeller av lite beskrivende navn og tekst på knapper. Dette medfører at brukere som bruker hjelpemiddel ikke får gjengitt innhold.

Innhold som bryter kravet

Det er tilfeller der

 • tekst som visuelt fungerer som overskrifter ikke er kodet som overskrifter
 • overskriftsnivåer ikke følger en logisk struktur og som hopper over overskriftsnivåer.
 • overskrifter i tabeller ikke er kodet som overskrifter
 • mellomkomplekse tabeller ikke er kodet riktig
 • listefunksjon er brukt feil

For brukere som benytter hjelpemiddel kan dette medføre at hjelpemiddelet ikke formidler overskriftene til bruker, eller at informasjonen ikke presenteres logisk.

 

Innhold som bryter kravet

Det er tilfeller der det er for dårlig kontrast mellom tekst og bakgrunn. Eksempler på dette er funksjonen "Hopp til innhold" og ved hjelpetekster felter.

Dette kan gi bruker med nedsatt syn utfordringer med å lese teksten.

 

Innhold som bryter kravet

Stort sett fungerer nettsiden med 200% zoom, men det er komponenter som ikke gjør det. Eksempler er "kort"-komponenter som er begrenset i høyde og bredde. Dette medfører at brukere som benytter zoom ser mindre informasjon på disse komponentene.

Innhold som bryter kravet

Det er tilfeller der grensesnittet, avhengig av skjermbredde, ikke fungerer uten at bruker må rulle i begge retninger.

Innhold som bryter kravet

Det er noen få tilfeller der lenke i tekst bruker samme farge som som resten av teksten og ikke er understreket. Dette gjelder i informasjonsteksten øverst på siden hvor man kan finne valglokaler: https://www.valg.no/valglokaler/valglokaler2/stem-pa-forhand/  

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er tilfeller der sidetitler ikke endres ved ulike tilstander av siden. For eksempel er det samme sidetittel på søk- og resultatsidene etter forhåndsstemmelokaler. Tittelen er det første som møter brukeren og brukes også som tekst når brukeren legger en side til som favoritt. 

Innhold som bryter kravet

Lenkers mål er stort sett tydelige i sin kontekst, men det er flere tilfeller der de ikke er det.

Eksempler på feil er

 • uheldig lange lenketekster
 • komponenter som medfører rare tegn i lenketekster
 • manglende alternativ tekst i i ikon for paginering (og dermed mangler paginering i lenkenavn)
 • manglende alternativ tekst i PDF-ikon gjør at det ikke kommer frem at lenken går til PDF
 • manglende alternativ tekst for hake i språkvalg gjør at dette ikke kommer med i lenketekst.


 

Innhold som bryter kravet

Det er tilfeller der overskrifter ikke gir tydelige beskrivelser av innholdet. Eksempler er søk etter valglokaler hvor overskrift er "Søkeresultat", men hvor det er flere søkefunksjoner på siden.

Innhold som bryter kravet

Det er en feil på lenker som starter med ikon for PDF-filer hvor visuelt skjulte beskrivelser ikke inkluderer det som er visuelt synlig. Dette kan gi utfordringer for stemmestyring.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Stort sett har alle sider angitt hovedspråk i siden, men det finnes tilfeller der det ikke er det. For disse sidene vil det kunne være utfordringer med riktig presentasjon av innhold for brukere som benytter hjelpemidler.

Innhold som bryter kravet

Det er eksempler på innhold som mangler riktig språkmarkering i koden.

Eksempler er

 • søkeresultat som foreslår søk på andre språk som mangler riktig markering i kode.
 • "English" i språkvalget er ikke definert som engelsk i koden
 • Feilmelding ved posisjonering er på engelsk, men ikke markert i kode:
 • Lenker i flere språk mangler språkmarkering i kode.

Dette gir utfordringer for riktig presentasjon av innhold for brukere med hjelpemidler.

 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er flere tilfeller av HTML-feil, som for eksempel duplisert id på ulike elementer på siden. 

Innhold som bryter kravet

De finnes tabeller som er kodet med <table>, men bruker paragrafer for å formidle rader.

Innhold som bryter kravet

Ved bruk av auto-lokasjon på sidene for valglokaler flyttes ikke fokusmerket når status endres ved at man nekter auto-lokasjon. For brukere med nedsatt syn kan det være vanskelig å oppfatte disse endringene.
 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .