Tilgjengelighetserklæring for Bærum bibliotek

 • Bærum bibliotek
 • BÆRUM KOMMUNE, organisasjonsnummer 935 478 715
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BÆRUM KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Bærum bibliotek slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Flere av bildene på nettstedet mangler alternativ tekst da dette har blitt registrert feil. Det vil bli foretatt en systematisk gjennomgang av dette i løpet av 2023.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet inneholder podkastopptak som ikke har et tekstlig alternativ.

Vi jobber med å kartlegge hvordan vi skal tilpasse innholdet til universell utforming.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Nettstedet inneholder lydklipp som er publisert før 1. februar 2022. Ingen av disse er nødvendige for aktive administrative prosesser, og de er derfor ikke omfattet av krav om universell utforming.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Nettstedet inneholder utekstede videoer som er publisert før 1. februar 2022. Ingen av disse er nødvendige for aktive administrative prosesser, og de er derfor ikke omfattet av krav om universell utforming.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Nettstedets løsning for visning av arrangementer er en tredjepartsløsning. Denne løsningen inneholder valgbokser det er mulig å åpne med tastaturet uten å lukke dem igjen, som legger seg på toppen av annet innhold.

Vi planlegger å bytte ut denne tredjepartsløsningen sommeren 2023.

Innhold som bryter kravet

Nettstedets løsning for visning av arrangementer er en tredjepartsløsning. Denne løsningen inneholder flere lenker hvor lenketeksten er "Les mer". 

Vi planlegger å bytte ut denne tredjepartsløsningen sommeren 2023.

Innhold som bryter kravet

Flere informasjonssider på nettstedet, herunder informasjon om avdelinger og tjenester, er kun tilgjengelig gjennom menyen og ikke gjennom søk. Det finnes derfor bare en måte å finne fram til disse på.

Vi undersøker mulighetene for bedre søkefunksjonalitet på nettstedet og håper å ha dette på plass i løpet av 2023.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .