Tilgjengelighetserklæring for pportal.cowisys.no/trondheim

 • pportal.cowisys.no/trondheim
 • TRONDHEIM KOMMUNE, organisasjonsnummer 942 110 464

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 19 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TRONDHEIM KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på pportal.cowisys.no/trondheim slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Logo uten alt-attributt. Avkryssingsbokser i skjema har flere ledetekster. Hvert felt skal ha 1 ledetekst, assisterende verktøy kan lese feil ledetekst hvis ikke.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Manglende landemerke for hovedinnhold. Avkryssingsbokser i skjema har flere ledetekster. Hvert felt skal ha 1 ledetekst, assisterende verktøy kan lese feil ledetekst hvis ikke. Manglende programmatisk knytting av ledetekster for enkelte avkryssingsbokser, inputfelt og radioknapper i ulike skjema. Teksten står ved siden av feltet, men det blir ikke lest opp av assisterende verktøy ved tastaturfokus på feltet. Feil semantisk bruk av HTML-elementer: tabell brukt til innhold som ikke egner seg til å bli presentert i tabell (skjema), inputfelt brukt til å representere vedlegg, <ul>-element som barn av et annet <ul>-element. Dette kan føre til suboptimal opplesning av innhold av skjermleser. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tekst i inputfelt på siden "Ny betalingsavtale": "bruk knappene i listen nedenfor til å velge P-avtaler". Teksten gir ikke nok informasjon til å identifisere listen uten visuell plassering. Hvis det ikke finnes avtaler å velge fra finnes det ingen liste; Det gjør teksten forvirrende.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Statusbeskjeder for feil i skjema er markert med kun farge. Viktigheten til teksten kan være uklar for bl.a. fargeblinde og svaksynte brukere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

For lav kontrast: mellom blå lenketekst på gul bakgrunn og grå bakgrunn, mørkgul tekst på gul bakgrunn (statusbeskjed), aktiv lenke i menyen, inputfelt med placeholder på Ny betalingsavtale-siden. Kontrastfeil kan gjøre tekst ulesbar.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Lenker i navigasjonsmenyen forandrer seg ved 400% zoom; Elementet som åpner nedtrekksmeny i banner viser lenke "mine opplysninger" istedenfor "logg inn" og "registrer ny kunde" når brukeren ikke er pålogget.

Tilgjengelige alternativ

Brukeren blir sendt omdirigert til innloggingssiden der manglende lenker er tilgjengelige.

Innhold som bryter kravet i regelverket

For lav kontrast: aktiv ikonlenke i menyen, disabled "Fortsett" knapp etter kunderegistrering. Kontrastfeil kan gjøre interaktivt innhold ulesbart.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ingen lenke til å hoppe til hovedinnhold. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Sidetitler beskriver ikke innhold på siden; "Trondheim kommune" er ikke tilstrekkelig, da brukeren ikke er inne på Trondheim kommune sine sider. Det finnes ikke info om at nettsiden har med parkering å gjøre.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Elementet som åpner nedtrekksmeny i banner har ikke tekstlig beskrivelse av formål. Lenker uten tekst på hovedsiden. Lenker med tekst "her". Det er uklart for brukeren som benytter seg av assisterende verktøy som skjermleser hvor lenkene sender til. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Avkryssingsbokser i skjema har flere ledetekster. Hvert felt skal ha 1 ledetekst, assisterende verktøy kan lese feil ledetekst hvis ikke. Manglende programmatisk knytting av ledetekster for enkelte avkryssingsbokser, inputfelt og radioknapper i ulike skjema. Teksten står ved siden av feltet, men det blir ikke lest opp av assisterende verktøy ved tastaturfokus på feltet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke synlig fokus på elementet som åpner nedtrekksmeny i banner. Det kan være uklart for brukeren hvilket element er i fokus ved tastaturnavigasjon. Fokusring på lenker dekker til lenketeksten. Dette kan gjøre teksten vanskelig å lese.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ingen lang-attributt. Assisterende verktøy kan ha feil uttale på opplest innhold.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I skjema for gjestekort: når brukeren velger vare/område dukker det opp nye obligatoriske felt å fylle opp på toppen av skjema. Brukere som ikke kan se skjemaet vet ikke at nye felt dukker må fylles ut.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Mange inputfelt er ikke programmatisk satt til å være ugyldig eller knyttet til beskrivelse ved feil. Brukeren som benytter seg av skjermleser eller lignende får ikke informasjonen om feil idet relevant inputfelt får fokus.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Obligatoriske inputfelt er ikke kodet som obligatoriske. Avkryssingsbokser i skjema har flere ledetekster. Hvert felt skal ha 1 ledetekst, assisterende verktøy kan lese feil ledetekst hvis ikke. Manglende programmatisk knytting av ledetekster for enkelte avkryssingsbokser, inputfelt og radioknapper i ulike skjema. Teksten står ved siden av feltet, men det blir ikke lest opp av assisterende verktøy ved tastaturfokus på feltet. Disse feilene kan gjøre det vanskelig å navigere og fylle ut skjema ved bruk av assisterende verktøy.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Forslagene er ikke programmatisk knyttet til inputfeltet. Forslagene ved feil er ikke beskrivende, for eksempel "Dette er ikke gyldig epostadresse". Brukeren bør få mer spesifikk informasjon om hvordan rette feil.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte HTML feil: ugyldig verdi for height-attributt på <img>, manglende alt-attributt, tomme <option>-elementer, duplisert id.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Statusbeskjeder (feil i skjema, vellykket endring av opplysninger m.m.) er ikke kodet som statusbeskjed. Assisterende verktøy som skjermleser får ikke mulighet til å presentere informasjonen til brukeren til nyttig tidspunkt.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Leverandøren jobber med ny versjon av portalen som skal adressere universell utforming.