Tilgjengelighetserklæring for blogg.ndla.no

 • blogg.ndla.no
 • VESTLAND FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 821 311 632
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
VESTLAND FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på blogg.ndla.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

De aller fleste bildene har en beskrivende alt-tekst. Det finnes likevel noen få unntak der bildene er brukt til dekorasjon eller en mer interaktiv opplevelse. Brukere av skjermlesere får ikke mulighet til å få en beskrivelse av hva bildet viser. Dette skyldes i noen tilfeller manglende funksjonalitet i tillegg som brukes. Vi må derfor legge inn denne støtten selv.

Innhold som bryter kravet

Noen videoer er brukt som en del av brukeropplevelsen. Dette kan være videoer som f.eks. går i loop i toppen av en artikkel. Disse videoene har ikke lyd, teksting eller muligheter til å interagere med de. Brukeren vil potensielt kunne få beskjed om at siden inneholder et videoelement, til tross for at videoen ikke har noen informativ verdi. Vi planlegger å skjule elementene for skjermleser.

Innhold som bryter kravet
 • De aller fleste redaksjonelle videoene er teksten, ofte både på bokmål og nynorsk. Det finnes likevel noen få unntak der intervjuer på YouTube ikke er tekstet. Brukere som ikke kan høre eller se mister muligheten for å oppleve innholdet. Som regel oppsummeres deler innholdet i videoen i teksten. Vi planlegger å tekste eller fjerne videoene.
 • I én av videoene legger videoens navigasjonslinje seg over tekstingen. Brukeren får ikke lest hele teksten til videoen. Det må vurderes om det er en feil i innbyggingen av videoen eller om det skal erstattes med en annen spiller.

Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har lagt inn i våre rutiner at vi til enhver tid sørger for at fremtidige innlegg vil bli universelt utformet. Det skal blant annet sjekkes at bilder har nødvendig alt-tekster, at videoer er tekstet, og at kontrastforhold er godt ivaretatt. Det har blitt gjennomført en større opprydningsjobb ifb. med utarbeidelsen av denne tilgjengelighetserklæringen. Dette arbeidet vil fortsette videre med mål om å rette opp i de dokumenterte bruddene. Videoer som ligger på YouTube vil enten bli tekstet eller flyttet over til vår egen videotjeneste, og vil istedet bl tekstet der. Videoer, eller andre elementer, som utelukkende er av dekorativ art vil skjules for skjermlesere.