Tilgjengelighetserklæring for www.molde.kommune.no

 • www.molde.kommune.no
 • MOLDE KOMMUNE, organisasjonsnummer 921 221 967
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MOLDE KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på www.molde.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

På sidene hvor det er samlet flere artikler på en side, f.eks. i nyhetsoversikten, vises ikke tekstalternativ til bilde. Leverandøren vår jobber med å rette opp feilen. Synshemmede får ikke tilgang til informasjon i bilde i denne oversikten.

Innhold som bryter kravet

Modulen "veiviser" har ikke overskriftskode. Leverandør jobber med å rette feilen. For de som bruker hjelpemidler blir overskriften lest opp som fet tekst.

Tilgjengelige alternativ

 For de som bruker hjelpemidler blir overskriften lest opp som fet tekst.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er vanskelig å navigere i kalender i booking-modulen. Dette fører til at brukere som må bruke tastatur ikke kan bruke disse modulene. Leverandør jobber med å løse problemet.

Tilgjengelige alternativ

Informasjonen i veiviseren finnes også i tekst. For booking i kalender finnes ikke tilgjengelig alternativ.

Innhold som bryter kravet

Logoen på toppen av alle sider mangler lenketekst. Leverandør jobber med å rette feilen. Brukere med hjelpemidler får ikke lest opp at dette er en lenke til forsiden.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Søkefelt og søkeknapp har samme navn og sider som har mer enn en FAQ får ikke ulik id. Disse feilene fører til at dette ikke blir lest opp riktig for brukere som trenger hjelpemidler. Leverandør jobber med å rette opp feilen. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Molde kommune er ansvarlig for dette nettstedet, og ønsker at alle skal kunne bruke det.

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre brukeropplevelsen, og setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet.