Tilgjengelighetserklæring for Politiske møter (opengov)

Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KRISTIANSUND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Politiske møter (opengov) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Kommunevåpen og banner/forsidebilde mangler alternativ tekst.
Dette må leverandør rette opp.

Innholdsprodusenter/saksbehandlere
Mange dokument mangler alternativ tekst på bærekraftsmål-ikoner i saksfremlegg.
Dette har vi en plan på for å rette opp. Vi er godt i gang med opplæring av saksbehandlere på klart språk og universell utforming. Vi driver også med workshops for å endre selve malene i fagsystemet vårt.

Eksterne aktører og dokument
Vi har en del dokumenter/vedlegg som er innsendt av eksterne aktører (arkitekter, privatpersoner, andre virksomheter) som ikke oppfyller kravene. Å rette opp dette blir en uforholdsmessig stor byrde å rette opp.

Innhold som bryter kravet

Leverandør
I sakslisteoversikt er det blå tekst på blå bakgrunn som har kontrast ratio på 4,3,1.
Dette er for lav kontrast til minimumskravet (AA) og bryter derfor kravet. 
Dette kan utelukke enkelte brukere som er svaksynte eller fargeblinde.

Innhold som bryter kravet

Leverandør
I saksliste blir sakstittel kuttet og viser ikke hele teksten, hvis tittel er lang.
Dette bør leverandør rette opp.

Innhold som bryter kravet

Leverandør
På saksliste- og dokumentoversikt blir teksten kuttet.
Dette betyr at svaksynte ikke får se all teksten.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Innholdsprodusenter/saksbehandlere
Vi har dokumenter som inneholder lenker som bryter kravet.
Vi jobber med opplæring og workshops med saksbehandlere på klart språk og universell utforming.

Innhold som bryter kravet

Innholdsprodusenter/saksbehandlere
Vi har en del dokumenter som ikke har merket overskriftsnivå korrekt.
Vi gjennomfører kurs og workshops hos saksbehandlere for klart språk og universell utforming.

Innhold som bryter kravet

Leverandør
Når du bruker tastatur på saksliste er fokus for svakt og har kun en tynn strek som indikerer hvor du er på siden.

Dette må leverandør rette opp.

Innhold som bryter kravet

Leverandør
Søkeknappen har merket feil på name. Leverandør har kodet Name=q.
Her må leverandøren rette opp til name=Søk.
De med skjermleser får lest opp q, som ikke gir mening.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt