Tilgjengelighetserklæring for karrierebuskerud.no

 • karrierebuskerud.no
 • BUSKERUD FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 930 580 260
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BUSKERUD FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på karrierebuskerud.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi mangler en del tekstalternativ til bilder og illustrasjoner. Vi har nå retningslinjer for at vi skal beskrive bilder og illustrasjoner, og jobber fortløpende med å rette opp mangler.

Synshemmede og blinde får ikke tilgang til informasjon i enkelte bilder og illustrasjoner. 

Vi vil jobbe med å forankre retningslinjene bedre, slik at de blir fulgt. I tillegg kjøre automatiske rapporter for å finne og utbedre feilene kontinuerlig.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har kartløsninger som ikke er omfattet av regelverket.

Innhold som bryter kravet

Vi har fire videoer med bare bilde og lyd, men som ikke er tekstet. Vi har engasjert et firma som skal gjøre dette for oss. 

Hørselshemmede får ikke tilgang til all informasjon i videoene. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes noen lenketekster som bryter kravene. Vi har nå retningslinjer for lenketekster, men disse har ikke blitt fulgt tidligere.

Dårlige lenketekster gjør det vanskeligere for brukerne å forstå hvor lenken fører. 

Vi  jobber med å rette opp alle lenkene nå. Samtidig vil vi forankre riktig praksis for å sikre at retningslinjene følges.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vår leverandør har testet dette, og sier at W3C gir 8 feil som er rapportert inn til tredjepart – disse henger sammen med migreringen som ble gjort i 2019.

Nettstedet vårt ble migrert over i ny plattform i 2019.

Innhold som bryter kravet

I følge vår leverandør: Nettsiden mangler landmark for main. Dette kan gjøre det vanskelig for brukere som har dette til navigering. Feilen er rapportert


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .