Tilgjengelighetserklæring for pst.no

 • pst.no
 • POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE DEN SENTRALE ENHET, organisasjonsnummer 974 769 484
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE DEN SENTRALE ENHET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på pst.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det forekommer feil i alternativ tekst og mangel på alternativ tekst på meningsbærende innhold, samt diagram uten forklaring i tekst.

Dette medfører at brukere med nedsatt synsevne ikke får likeverdig informasjon av det som forekommer i bilder
 

Innhold som bryter kravet

Video har ikke transkript eller lydbeskrivelse.

Dette medfører at brukere med nedsatt syn eller nedsatt hørsel kan miste eller få redusert informasjon.

Innhold som bryter kravet

Video har teksting, men som del av video, ikke som egen funksjon. (Ikke tilgjengelig for hjelpemidler)

Dette medfører at brukere med nedsatt syn eller nedsatt hørsel kan miste eller få redusert informasjon.

Innhold som bryter kravet

Det forekommer overskrifter på feil nivå. Innhold med tabelloppsett forekommer uten korrekt tabellstruktur.

Dette kan medføre at brukere som benytter hjelpemidler som leser strukturen ikke får korrekt informasjon eller feil oppfattelse av innhold.

Innhold som bryter kravet

Det forekommer tekst som har kontrastbrudd mot sin bakgrunn.

Dette medfører at brukere med nedsatt synsevne kan få utfordringer med å ta til seg informasjon på nettstedet.

Innhold som bryter kravet

Det forekommer bilder av tekst i løsningen

Dette medfører at brukere med nedsatt syn kan få problemer med å ta til seg innholdet.

Innhold som bryter kravet

Det forekommer tilfeller av bilder av tekst og innhold som flyter over annet innhold ved forstørring.

Dette kan medføre at brukere med nedsatt synsevne kan få utfordringer med å forstå innholdet.

Innhold som bryter kravet

Flere sider lar ikke innholdet bli endret ved endringer av styling i nettleseren.

Dette medfører at brukere som er avhengig av slike endringer kan få problemer med å forstå innholdet.

Innhold som bryter kravet

Det forekommer innhold ved hover som ikke kan lukkes av brukeren.

Dette kan medføre at brukere med musepeker kan få problemer med å ta til seg alt innhold.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det forekommer innhold som ikke kan vises ved bruk av tastatur.

Dette medfører at brukere som benytter tastaturet ikke får tilgang til alt innhold.

Innhold som bryter kravet

Det forekommer en tastaturfelle i løsningen.

Dette medfører at brukere som benytter tastatur kan få problemer med å navigere i løsningen.

Innhold som bryter kravet

Det forekommer at interaktive komponenter ikke har samme semantiske navn som sitt visuelle navn.

Dette kan medføre at brukere som benytter hjelpemidler kan få feil eller manglende informasjon om interaktive komponenter.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det forekommer engelsk tekst både visuelt og semantisk på sider med norsk som hovedspråk, uten at den engelske teksten blir markert som engelsk i koden.

Dette kan medføre at brukere med hjelpemidler kan få problemer med å forstå opplesningen av innholdet

Innhold som bryter kravet

Det forekommer at innhold dukker opp ved fokus uten at brukeren har fått indikasjon på at flytt av fokus vil føre til endring av visning.

Dette kan føre til at brukere med kognitive funksjonsnedsetteler og brukere som benytte hjelpemidler kan få problemer med å få med seg innholdet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det forekommer valideringsfeil av koden på flere sider.

Dette kan medføre at brukere med hjelpemidler kan få problemer med å forstå innholdet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .